Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Bilateral servikovajinal arter ligasyonu: Plasenta previa totalise bağlı gelişen postpartum kanamalarda etkin cerrahi yöntem

Burcu Gündoğdu Öztürk, Nurettin Boran, Saynur Yılmaz, Özlem Moraloğlu Tekin

Künye

Bilateral servikovajinal arter ligasyonu: Plasenta previa totalise bağlı gelişen postpartum kanamalarda etkin cerrahi yöntem. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S34-S35 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Burcu Gündoğdu Öztürk,
Nurettin Boran,
Saynur Yılmaz,
Özlem Moraloğlu Tekin

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Burcu Gündoğdu Öztürk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara ,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Plasenta previa totalis nedeniyle sezaryen olan hastalarda gelişen postpartum kanama halen maternal mortalitenin önde gelen nedenlerindendir. Plasenta ayrıldıktan sonra uterus alt segment bölgesinde kontraktilitenin yeterince olmaması nedeniyle ciddi kanamalar meydana gelebilmektedir. B-Lynch suturu, Uterin balon tamponad uygulamaları gibi yöntemler etkin olsa da başarısızlık durumlarında histerektomi gerekebilmektedir. Uterin arterin dalı olan servikovajinal arter uterusun hemen lateralinde seyreder ve uterusun alt segmentini besler. Dolayısıyla kanama esnasında direkt bilateral servikovajinal arter ligasyonunun yapılması kanamanın daha hızlı kontrol altına alınmasını sağlayabilir.
Yöntem
Hastanemizde Aralık 2016 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında plasenta previa totalis nedeniyle sezaryen olan üç hastaya bilateral servikovaginal arter sutur ligasyonu uygulandı. Cerrahi esnasında mesane reddedildikten sonra insizyon hattının aşağısından, round ligamentin önünden retroperitona girilerek üreterler visualize edildi. Ardından AbdRabbo’nun 1994’te ‘Stepwise Devaskülarizasyon’u tarif ederken uyguladığı şekilde servikovaginal arterler uterus yan duvarına girdikleri bölgeden bilateral bağlandı. Cerrahi tekniğin uygulandığı hastalarda alt segment kanamaları son derece etkin bir şekilde durduruldu.
Sonuç
Plasenta previa totalise bağlı postpartum kanamalarda bilateral servikovaginal arter ligasyonu hızlı ve kolay uygulanabilir bir cerrahi yöntem olmakla birlikte maternal mortalite ve peripartum histerektomi oranlarını düşürmede etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler