Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal kalbin birinci ve ikinci trimester ultrasonografisinde değerlendirilmesi: Sonuçlar, sınırlamalar

Talat Umut Kutlu Dilek, Güngör Gonca Yıldırım, Umut Sarı, Ganime Elif Aydeniz

Künye

Fetal kalbin birinci ve ikinci trimester ultrasonografisinde değerlendirilmesi: Sonuçlar, sınırlamalar. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S38 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Talat Umut Kutlu Dilek1,
Güngör Gonca Yıldırım2,
Umut Sarı2,
Ganime Elif Aydeniz2

  1. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
  2. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Talat Umut Kutlu Dilek, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İlk trimester taraması sırasında değerlendirilen fetal kardiyak anatomi ile 2. trimesterda muayenesinde değerlendirilen fetal kardiyak anatominin uyumluluğunu belirlemek.
Yöntem
Nisan 2015–Temmuz 2017 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezinde ilk trimester tarama testi sırasında erken fetal anatomik muayene yapılan 523 hastaya ait ultrasonografi verileri retrospektif olarak değerlendirildi. İlk trimester kardiyak anatominin değerlendirilmesi sırasında kardiyak situs, 4 oda görünümü, büyük damar çıkışları değerlendirme kriteri olarak alındı. Tüm vakalar transabdominal teknikle aynı operator tarafından değerlendirildi. Ultrasonografik incelemede tüm olgularda konvansiyonel ve high-definition power Doppler modları kullanıldı. Bu olguların tümünün ikinci trimester muayenesi aynı operatör tarafından ISUOG rehberine göre gerçekleştirildi.
Bulgular
Toplam 523 olguya ilk trimester muayenesi yapıldı. Bu olgulardan kardiyak değerlendirme de en az 2 kriteri sağlayan olgulardan gebeliği devam eden ve ikinci trimester muayenesinde ISUOG’un temel ve genişletilmiş kardiyak muayene kriterlerine göre tekrar incelenen 519 vakanın sonuçları incelendi. Median ilk trimester muayenesi 12 hafta 5 gün hafta; median 2. trimester muayene haftası 20 hafta 4 gün idi. Olguların tamamında situs ve 4 oda görünümü elde edildi. Büyük damar çıkışları ayrı ayrı olarak olguların % 75'inde dökümente edildi. Buna göre ilk trimester muayenesi sırasında toplam 7 olguda (%1.3) majör kardiyak anomali saptandı. İlk trimesterde kardiyak anomali tanısı alan vakalardan birinde invaziv genetik tanı Noonan sendromu, 1 tanesinde Triploidi (69 XXX), ile uyumlu olup 4 olgu multiple anomali ile beraberdi. 2 olgu % 97'nin üzerinde olan NT değerleri ile birliktelik gösteriyordu. Bir olguda ise 20. haftada büyük damar transpozisyonu saptandı. Bu olguda maternal BMI: 27 kg/m2 olup ilk trimester muayenesinde büyük damar çıkışlarının optimal değerlendirilememiş olup ilk trimester muayenesinde NT: 1.3 mm idi.
Sonuç
İlk trimester fetal muayene sırasında özellikle büyük damar çıkışlarının high definition power doppler ile dökümante edildiği olgularda fetal kalp anatomisi 2. trimester muayenesi ile korelasyon göstermekte olup fetal pozisyon, maternal vücut kitle indeksinin yüksek olması ve alt abdomende geçirilmiş cerrahiye bağlı skar dokusunun olduğu durumlar optimal değerlendirme şansını azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler