Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal intrakranial kanama olgusu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S51-S52 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Abdullah Tok,
Uğurkan Erkayıran,
Selim Karaküçük,
Alev Özer,
Jan Bozkurt

  1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Yazışma Adresi

Abdullah Tok, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2018

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İntraventriküler kanama (İVK) sıklıkla prematürite ile ilişkilendirilen, hidrosefali ve beyin parankim hasarı ve bunun sonucunda nörogelişimsel bozuklukluğa neden olabilen bir olaydır. Fetüste IVK tipik olarak germinal matrixte izlenmektedir. Bunun nedeni germinal matrixin daha frajil bir yapı göstermesi ve buna bağlı olarak ta hipoksi, anoksi ve asidoza daha duyarlı olması ve doğum esnasındaki basınç değişikliklerinden çabuk etkilenmesidir. Bu yazımızda gebeliğin 23. Haftasında ultrasonografide intrakranial kitle olarak saptanan IVK olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu
27 yaşında ilk gebeliği olan hasta fetal intrakranial kitle tanısı ile 3. basamak bir referans merkezi olan kliniğimize sevk edildi. SAT’a göre 23 hafta gebeliği olan hastanın ultrasonografisinde (usg) fetal biyometrik ölçümler 23 hafta ile uyumlu olarak saptandı. Amniyon mayi miktarı, plasenta yerleşimi normal olarak değerlendirildi. Fetal kraniyumda orta hatta 33 mm çaplı hiperekojen düzensiz sınırlı kitlenin Doppler USG incelemesinde kitlede kan akımı izlenmedi (Şekil 1 PB-09). Fetal manyetik resononans görüntülemede supratentorial alanda orta hatta beyin sapına, ventriküler sisteme ve beyin parankimine bası etkisi gösteren yaklaşık 3.5 cm çapında yer kaplayıcı lezyon ve hidrosefali saptandı (Şekil 2 PB-09). Hastaya fetal intrakranial kitleye bağlı fetüste doğum sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlar açısından beyin cerrahisi bölümünce danışmanlık verildi. Gebeliğin devamını isteyen hasta, 38. gebelik haftasında doğum eyleminin başlaması üzerine sezaryen seksiyo ile 3450 g ağırlığında 1. ve 5. dakika APGAR skoru sırasıyla 4/7 olan erkek bebek doğurtuldu. Doğum sonrası zayıf solunum nedeniyle pediatri yoğun bakımda takip edilen bebeğin kranial bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde posterior fossa hacminin küçülmüş olduğu, sol hemisfer parankiminin incelmiş olduğu, ventrikül içlerinde seviye veren multibl hemoraji- hematom odakları mevcut olduğu ve lateral ventriküllerde hidrosefali varlığı rapor edildi (Şekil 3 PB-09). Beyin cerrahisi tarafından yapılan değerlendirmede IVK’ye neden olabilecek herhengi bir maternal veya fetal sorun saptanamadığından idiopatik intrakranial kanama ve buna bağlı gelişen hidrosefali tanısı konularak ile şant takıldı.
Sonuç
İVK intrauterin dönemde sıklıkla germinal matrix bölgesinde veya lateral ventriküller içerisinde hiperekojenik kitle olarak dikkati çeker. Gestasyonel yaş, İVK için en önemli risk faktörlerinden birisidir. Volpe ve ark. yaptığı bir çalışmada 32. gebelik haftası öncesi preterm doğumlarda IVK insidansının %40 civarında olduğu rapor edilmiştir. IVK’nın maternal nedenleri arasında epileptik nöbetler, alloimmun trombositopeni, ITP, von Willebrand hastalığı varfarin kullanımı, kokaine maruziyet, travma, amniosentez ve febril hastalıkları,fetal nedenleri arasında ise koagülasyon bozuklukları, konjenital Faktör 5 ve faktör 10 eksikliği, ikizden ikize transfüzyon sendromu, fetomaternal kanama, fetal distresss ve intrakranial tümörler gösterilmiştir. Bizim vakamızdada İVK etiolojisinde sebep olabilecek maternal ve fetal bir sebep bulunamamış ve idiopatik İVK teşhisi ile beyin cerrahi tarafından şant takılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Fetüs, intrakranial kanama, hidrosefali.