Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Mirror sendromu: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S52-S53 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Onur Bektaş,
Kıvılcım Korkmaz,
Filiz Çayan

  1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin
Yazışma Adresi

Onur Bektaş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Mirror sendromu ilk defa 1892 yılında John William Ballantyne tarafından tanımlanmıştır. Fetal hidrops, plasental büyüme ve maternal ödem ile karakterize olup genelde preeklampsiye benzer semptom ve bulgulara yol açar. Nadir görülmesi ve sıklıkla teşhisi gözden kaçırıldığı için Mirror sendromunun insidansı net değildir. Annedeki ödemin fetal ve plasental hidropsu yansıtmasından dolayı O’Driscol bu hastalığı Mirror sendromu olarak tanımlamıştır.
Olgu
Bizim olgumuz 19 yaşında gravidası 1 olan ultrasona göre 18 haftalık olup, dış hastaneden fetal anomali ve annede preeklampsi benzeri tablo nedenli kliniğimize gönderilmişti. Ultrasonografik incelemede fetüsün abdominal çevresi 23 hafta ile uyumlu olup, plasentamegali mevcuttu. Fetüste yaygın asit, omfalosel, bilateral ventrikülomegali, kavum septum pellisidum yokluğu ve pes ekinovarus saptandı. Hastanın indirekt coombs testi ve torch parametreleri negatifti. Hastanın vücudunda yaygın ödem mevcut olup, ta: 150/100 mmHg, hb: 8.4 g/dl, hct: %24, plt: 286.000 µL tam idrar tetkiki: +3 proteinüri, alt: 5 U/L, ast: 16 U/L şeklindeydi. Hasta hospitalize edilip, terminasyon kararı alındı. 330 gram ağırlığında bir adet ex erkek fetüs termine edildi. Termine edilen fetüste ciltte yaygın ödem, yeni başlangıçlı hidrops bulguları, omfalosel, pes ekinovarus mevcut olup plasenta makroskopik olarak büyük izlendi (Şekil 1-3 PB-12). Hastaya totalde 2 ünite eritrosit süspansiyonu ve 1 ünite taze donmuş plazma verildi. Hasta terminasyon sonrası 4. gününde şifa ile taburcu edildi. Hastada maternal-fetal-plasental ödem nedenli idiyopatik non-immun hidrops fetalis ve mirror sendromu tanısı düşünüldü.
Sonuç
Mirror sendromu antepartum herhangi bir zamanda gelişebilir ve postpartum da devam edebilir. Genellikle hızlı kilo artışı, artmış periferal ödem ve preeklampsi benzeri tablo ile prezente olur. Preeklampsiden farklı olarak maternal hematokrit düşmüştür (hemodilüsyon). Mirror sendromu vakalarının birçoğu preeklampsi benzeri klinik tablo ile başvurduğu için Mirror sendromunun preeklampsiden ayrımı zordur. Fakat preeklampsi kliniğinden farklı olarak fetal hidropsa eşlik eden maternal ödem, maternal hemodilüsyon varlığında Mirror sendromu ön tanı olarak mutlaka akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Maternal ödem, Mirror sendromu, plasental ödem.