Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Monokoryonik monoamniyotik ikiz eşinin intrauterin ölümü: Yönetim

Kıvılcım Korkmaz, Onur Bektaş, Filiz Çayan

Künye

Monokoryonik monoamniyotik ikiz eşinin intrauterin ölümü: Yönetim. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S53-S54 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Kıvılcım Korkmaz,
Onur Bektaş,
Filiz Çayan

  1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin
Yazışma Adresi

Kıvılcım Korkmaz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Çoğul gebelikler tekil gebelikler ile karşılaştırıldıklarında, daha yüksek oranlarda gelişme kısıtlanması, konjenital anomali ve intrauterin kayıp sıklığı göstermekte ve daha zor bir intrauterin dönem geçirmektedirler. Monozigotik ikizler, dizigotik ikizlerden daha yüksek komplikasyon riski taşımaktadırlar.
Olgu
Bizim olgumuz 32 yaşında gravida 2 parite 1, son adet tarihine göre 26 haftalık monokoryonik monoamniyotik ikiz gebelik olup; hastada preeklampsi ve oligohidramniyoz saptanması üzerine kliniğimize refere edilmiştir. Gebeliğin ultrasonografik muayenesinde; monoamniyotik ikiz gebelik ve fetüslerden birinin 19. gestasyonel haftayla uyumlu olup ex fetüs olduğu, diğer fetüsün ise 26 haftayla uyumlu olup oligohidramniyoz olduğu tespit edildi. Kompleks umbilikal kordon dolanmasından şüphelenildi. Celestone dozları tamamlanan ve günlük usg ile yakından takip edilen hasta yatışının 3. gününde fetal distress nedeniyle 26.3. gestasyonel haftada acil sezaryen operasyonuna alındı. 995 g ağırlığında, 1. ve 5. dakika Apgar skoru 7/9 olan canlı erkek bebek ve 410 g ağırlığında olan ex erkek fetüs doğurtuldu. Plasenta incelendiğinde monokoryonik monoamniyotik olduğu görüldü ve kompleks umblikal kordon dolanması görülerek tanı doğrulandı (Şekil 1 ve 2 PB-13). Bebek prematürite nedenli yenidoğan kliniği tarafından yatırılarak takip edildi ve ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi.
Sonuç
Monoamniyotik ikiz gebeliklerin en spesifik komplikasyonu ikizlerden birinin ya da her ikisinin intrauterin ölümüne neden olabilecek umblikal kordon dolanması ve düğümlenmesidir. Mevcut kordon dolanması nedenli olan ikiz eşlerinden birinin intrauterin fetal ölümü, gebeliğin ileriki dönemlerinde yaşayan diğer eşin intrauterin fetal ölümüne veya asfiksiye sebep olabilir. Bu nedenle bu tür olguların takiplerinde umbilikal kordonların değerlendirilmesi olası komplikasyonların önlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler

Kordon dolanması, monoamniyotik ikiz gebelik, yönetim.