Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal guatrın prenatal tanı ve tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu

Ahmet Yalınkaya, Senem Yaman Tunç, Elif Ağaçayak, Ziya Kalkan, Hüseyin Altaş, Gamze Akın

Künye

Fetal guatrın prenatal tanı ve tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S54-S55 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Ahmet Yalınkaya1,
Senem Yaman Tunç1,
Elif Ağaçayak1,
Ziya Kalkan2,
Hüseyin Altaş1,
Gamze Akın1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Ahmet Yalınkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Oldukça nadir görülen, fetal gelişme geriliğine neden olabilen ve fetal yutma güçlüğü nedeniyle polihidramniyoza yol açabilen fetal guatr olgusunun tanı ve tedavi yaklaşımını sunmaktır.
Olgu
32 yaşında ve 32 haftalık gebeliği olan kadın, polihidramniyoz nedeniyle merkezimize refere edildi. Yapılan gebelik muayenesinde son adet tarihine (SAT) göre 32 hafta, ultrasonografide ise 31 hafta gebelik ve ağır polihidramniyoz saptandı (Şekil 1 PB-14). Fetüsün boynunda bilobal yaklaşık 50¥45 mm, aşırı kanlanan kitle (guatr), farinkste dilatasyon (Şekil 2 ve 3 PB-14) ve mide küçük izlendi. Fetal biyometride hafif asimetrik kısıtlılık tespit edildi. Fetal guatrın özofagusa bası yaparak, fetal yutmayı engellediği ve polihidramniyoza yol açtığı düşünüldü. Maternal tiroid fonksiyon testleri (TFT) yapıldı. TSH 4.26, serbest T3 (FT3) ve serbest T4 (FT4) hafif düşük izlendi. Anneye oral levotiron (Euthyrox) 100 mcg/gün başlandı. Fetal tedavi için yurtdışından iki hafta içinde Levotiroksin injektabl formu temin edildi. Geçen sürede maternal tiroid hormonları normale yaklaşırken, fetal guatrda hafif gerileme ve amniyotik sıvıda da hafif azalma izlendi. Levotiroksin (Levothyroxine 100 mcg vial) 10 gün arayla üç kez 1¥200 mcg direkt intraamniyotik injeksiyonu yapıldı. İlk injeksiyondan itibaren fetal guatrda hızla küçülme izlendi, amniyotik sıvı normal seviyeye dönerken, fetal büyümede de belirgin olarak iyileşme görüldü. Antepartum son sonografik muayenesinde tiroid glandı bilobal 26¥11 mm olarak ölçüldü. Eski sezaryeni olan gebe 39. haftasında sezaryen doğum ile 3050 g, 8/9 APGAR’lı erkek bebek doğurtuldu. Yenidoğanın harici muayenesinde ve TFT’sinde bir patoloji saptanmadı. Anne ve bebek takip edilmek üzere postoperatif birinci gün şifa ile taburcu edildi.
Sonuç
Fetal guatr, polihidramniyoz ve asimetrik gelişme kısıtlığı ile ortaya çıkabildiğinden bu olgular sonografik olarak fetal guatr yönünden değerlendirilmeli ve maternal tiroid fonksiyon testleri yapılmalıdır. Maternal hipotiroidi varlığında oral Levotiroksin başlanabilir. Fetal guatr tanısı konulan olgulara direkt intraamniyotik Levotiroksin enjeksiyonu ile fetüs tedavi edilerek hipotiroidinin olası komplikasyonları önlenebilir.
Anahtar Kelimeler

Fetal guatr, polihidramnyos, prenatal tanı, intrauterin tedavi.