Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Ciddi mortal bir gebelik komplikasyonu: Kornual gebelik. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S55 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Fatma Ketenci Gencer1,
Elif Uçar1,
Burcu Dinçgez Çakmak2,
Tuba Kotancı1,
Esra Güzel1,
Durkadın Elif Yıldız1

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Bursa
Yazışma Adresi

Fatma Ketenci Gencer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Her 100 gebeliğin yaklaşık 2’si ektopik gebeliktir ve ektopik gebeliklerin %95 ten fazlası falop tüplerinden oluşur ve de ilk trimesterde görülen maternal mortalitenin en sık nedenidir. Ampulla tubal ektopik gebeliklerin en sık rastlandığı bölgedir. Bununla birlikte interstsiyel gebelik bütün ektopik gebeliklerin yaklaşık %2’sini oluşturur. Kliniğe en sık geliş semptomu ektopik gebeliğin rüptüre olup olmamasına bağlıdır. Kornual gebelik tüm ektopik gebeliklerin %2–4’ünü oluşturur ve mortalite oranı %2–3’dür. Kornual gebelik özellikle yardımcı üreme teknikleri uygulanan hastalarda bazı yayınlarda sıklığında artış olduğu gösterilmiştir. Bu vakamızda kliniğimize başvuran ve kornual gebelik tanısı alan bir hastamızı sunacağız.
Yöntem
Hastamız 40 yaşında gravida 1 parite 0 abort 1. kliniğimize yaygın karın ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde endometrium kalınlığı 9 mm düzensiz uterus doğal douglasta bol serbest mayi mevcut olmakle birlikte sağ over net değerlendirilememekte. Sol overde ektopik odak şüphesi taşıyan ama korpus luteum imajı veren 2 cm lik kistik lezyon tespit edilldi. Vajinal kanaması olmayan hastanın batın muayenesinde defans ve rebound mevcuttu. Hastadan alınan anamneze göre 1 yıldır evli olduğu, gebelik istemlerinin olduğu, bunun için de 15 gün önce dış merkezde yumurta toplama işlemi yapıldığı fakat herhangi bir transfer yapılmadığı anlaşılıyor. Herhangi bir korunma yöntemi kullanmadığını,herhangi bir hastalığı olmadığını ve geçirilmiş bir operasyonunun olmadığını belirtiyor. Hastanın nabzı 105, tansiyon 80/60 mmHg olarak ölçülüyor. 2 ünite eritrosit süspansiyonu ayırtlıyor ve voluven takılarak acil operasyon kararı veriliyor. Eksplorasyonda batında yaklaşık 500 cc mayii 500 cc koagulum boşaltılıdı ve sol kornual bölgede 2 cm’lik ektopik odak görüldü. Sol kornual bölgedeki ektopik odak rezeke edildi ve sol salpenjektomi yapıldı. Operasyon esnasında hastadan alınan hemogram sonucunda hg: 5 g/dl, htc: %16, plt: 163.000/uL olarak tespit edilmesi üzerine rezerve edilen 2 ünite Eritrosit süspansiyonu ve 2Ü TDP replase edildi. Posttransfüzyon kontrol hemogram sonucunda hg: 8 g/dl, htc: %25 olduğu, genel durum iyi, vital bulgular stabil izlenen hastada operasyona son verildi. Post operatif birinci gününde nabzın 110/dk olması ve hastanın baş dönmesi şikayeti tariflemesi üzerine 2ünite eritrosit süspansiyonu replase edildi. Posttransfüzyon kontrol hemogram sonucu hg:11gr/dl, htc: %33, plt: 114.000 uL olarak geliyor.
Bulgular
Hastamızın yapılan 3 günlük takipleri sonucunda ultarasonografisinde uterus doğal, endometrium kalınlığı ince düzenli, bilateral adneksler doğal, Douglasta minimal mayi izlendi. Batın rahat defans ve rebound izlenmedi. Yara yeri temiz olan hasta 1 hafta sonra jinekoloji polikliniğine kontrol muayenesine gelmek üzere taburcu edldi.
Sonuç
Kornual gebelik tanısı koymak ultrason ile zor olabilir. MR altın standart olmasına rağmen her zaman ulaşılır olmayabilir. Kavite içinde yerleşimi olmayan fakat istmik bölgede gibi gözlenen ektopik gebeliklerin muamelesi sırasında eğer hasta daha önceden yardımcı üreme tekniği ile alakalı bir girişimden bahsediyor ise kornual gebeliğin ayırıcı tanıda olduğu ve kliniğin çok hızlı kötüleşebileceği unutulmamalı ve zaman kaybetmeden tedavisi planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Kornual gebelik, ektopik gebelik, gebelik komplikasyonu, yardımcı üreme teknik komplikasyonu.