Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Prenatal dönemde üç boyutlu power Doppler ultrasonografi ile tanı konulmuş plasental koryoanjiom vakası

Rauf Melekoğlu, Ercan Yılmaz, Saadet Alan, Şeyma Erkek, Ebru Çelik

Künye

Prenatal dönemde üç boyutlu power Doppler ultrasonografi ile tanı konulmuş plasental koryoanjiom vakası. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S56-S57 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Rauf Melekoğlu1,
Ercan Yılmaz1,
Saadet Alan2,
Şeyma Erkek2,
Ebru Çelik3

  1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya
  2. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
  3. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Yazışma Adresi

Rauf Melekoğlu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2018

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Plasental korioanjiyom, plasentanın en sık görülen benign non-trofoblastik tümörüdür. Primitif koryonik mezenkimden gelişir ve tipik olarak vaskülerdir. Plasental korioanjiyomun tahmini insidansı, mikroskopik olarak incelenmiş plasentalarda yaklaşık %1 olarak bildirilse de farklı araştırmalarda farklı insidans oranları bildirilmiştir. Çoğu koryoanjiyom küçük ve asemptomatik olup genellikle klinik önemi yoktur. Büyük tümörler, özellikle 4–5 cm’den daha büyük olanların insidansı 1: 3500 ila 1: 9000 arasında değişmekte ancak maternal ve fetal komplikasyonlarla ilişkili olabilmektedir. Gri skala ultrasonografi ve renkli Doppler görüntüleme incelemesi de dahil olmak üzere rutin ultrasonografi muayeneleri plasental koryoanjiyomların prenatal tanısında önemli rol oynar. Biz de kliniğimizde ikinci trimester fetal ultrasonografik taramada power Doppler ve üç boyutlu (3D) power Doppler ultrasonografi yardımı ile tanı koyduğumuz plasental koryonajiom vakasını sunmayı amaçladık.­
Olgu
Kırkbir yaşında, gravida 4 parite 0 abortus 3, son adet tarihine göre 22 hafta 4 günlük gebeliği olan, obstetrik öyküsünde tekrarlayan birinci trimester düşükler nedeni ile yapılan etyolojik tarama sonucu saptanmış trombofili öyküsü olan, medikal öyküsünde özellik olmayan hasta rutin ikinci trimester fetal anomali taraması nedeni ile hastanemizin prenatal tanı ve tedavi ünitesine refere edildi. Hastanın yapılan muayenesinde monokoryonik diamniyotik ikiz gebelik olduğu her iki fetüsün amniyotik mayi volumünün normal, biyometrik ölçümlerinin gebelik haftası ile uyumlu olduğu saptanırken her iki fetüsün anatomik değerlendirmesinde patolojik bulgu saptanmadı. Plasentanın gri sakala değerlendirmesinde plasenta içinde yaklaşık 4¥6cm boyutunda düzgün sınırlı hipoekoik kitle görünümü izlendi (Şekil 1 PB-18). Color Doppler ultrasonografide kitle içinde minimal kan akımı saptanırken (Şekil 2 PB-18), power Doppler ve 3D power Doppler ultrasonografik değerlendirmede plasental kitle içinde plasental koryoanjiom ile uyumlu yoğun vaskülarizasyon ve kan akımı olduğu izlendi (Şekil 3 ve 4 PB-18). Hasta ve eşi saptanan plasental koryoanjiyom ve olası prognozu hakkında bilgilendirildi. Hasta monokoryonik diamniyotik ikiz gebeliklerin olası komplikasyonları ve plasental koryoanjiomun polihidramnios, preeklampsi, preterm doğum, nonimmun hidrops, fetal kalp yetmezliği ve fetal ölüm gibi komplikasyonları açısından iki hafta ara ile takibe alındı. Takip eden obstetrik vizitlerinde gebeliğin 29. haftasında ikiz eşinde selektif intrauterin gelişme geriliği tip II (persiste end diyastolik reverse akım) ve oligohidramnios saptanan hastaya steroid ve beyin koruyucu magnezyum sülfat uygulamasından sonra elektif doğum planlandı. APGAR 7/8, 1760 g, canlı, kız ve APGAR 6/7, 1370 g, canlı, kız bebekler sezaryen ile doğurtuldu. Plasentanın makroskobik ve mikroskobik patolojik incelemesinde plasentada 8 cm çapında koryoanjiom olduğu konfirme edildi (Şekil 5 PB-18).
Sonuç
Plasental koryoanjiom plasentanın en sık görülen benign tümörü olsa da çapı 4–5 cm’den büyük koryoanjiomlar nadir görülmektedir. Büyük koryoanjiomlar polihidramnios, preeklampsi, preterm doğum, nonimmun fetal hidrops, fetal kalp yetmezliği/kardiyomegali, fetal anemi, fetal gelişme geriliği ve fetal ölüm gibi komplikasyonlar açısından daha riskli olup plasental koryoanjiomun vasküler yapıda olması gebelik komplikasyonları açısından bağımsız risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Plasental koryoanjiom düşünülen kitlelerin vaskülarizasyonunun değerlendirmesinde power Doppler ve 3D power Doppler ultrasonografi kullanımı Color Doppler’e göre tanı duyarlılığını arttırabilmektedir.
Anahtar Kelimeler

Koryoanjiom, plasenta, prenatal ultrasonografi.