Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Pelvik agresif anjiomiksom: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S57-S58 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Ahmet Yalinkaya1,
Elif Ağaçayak1,
Rezan Buğday1,
Gülsüm Kaya1,
Hüseyin Büyükbayram2

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Ahmet Yalinkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Oldukça nadir görülen, klinik olarak diğer pelvik tümörlerden ayırımı güç ve ancak histopatolojik olarak kesin tanısı konulabilen pelvik anjiyomiksom olgusunu sunmaktır.
Olgu
18 yaşında, 3 aydan beri karında şişlik, ağrı ve konstipasyon şikayetleri ile merkezimize başvuran hastanın harici muayenesinde pelvisi dolduran ve umbilikusun üzerine kadar uzanan kitle tespit edildi. Sonografi muayenesinde ise pelvisi dolduran, umbilikusun üzerine kadar uzanan, içinde düşük akımlı kan damarları bulunan ve yaklaşık 223¥128 mm heterojen kitle izlendi (Şekil 1 PB-19). Uterus ve sol over kitlenin en üst kısmında izlenirken sağ over izlenemedi. Kitlenin renkli Doppler sonografik incelemesi: S/D: 1.68, PI: 0.53, RI: 0.40 olarak ölçüldü. Preoperatif laboratuvar tetkiklerinde hafif LDH yüksekliği dışında bir patoloji saptanamadı. Sağ ovarian kitle düşünülerek laparatomiye karar verildi. Pfannenstiel insizyon ile batına girildi, yapılan ekplorasyonda pelvik tabanından kaynaklanan, pelvisi tamamen dolduran, uterus ve overleri batın içine ve yukarı iten retroperitoneal kitle izlendi. Sağ ön ve arka parametriumdan periton açılarak kitleye ulaşıldı. Sağ lateralde ön ve arkada vaginal forniks açıldı. Vaginal duvarın sağ kenarından, mesane arkasından pelvis tabanının en dip kısmına kadar uzanan kitle künt ve keskin diseksiyonlarla total olarak eksize edildi (Şekil 2 PB-18). Kitlenin frozeen incelemesi benign olarak rapor edildi. Oluşan paravaginal boşluk en dipten yukarı duğru sirküler sütürlerle tamamen kapatıldı. Vaginal sağ yan duvarında oluşan vertikal laserasyon içerden yukarı doğru fornikslere kadar sütüre edildikten sonra vaginal forniksler anatomisine uygun olarak kapatıldı. Üreter kontrolünü takiben fasia ve periton kapatıldı. Kitlenin histopatolojik inceleme sonucu agresif anjiyomiksom olarak rapor edildi.
Sonuç
Agresif anjiyomiksom özellikle üreme çağındaki kadınlarda görülen nadir pelvik ve perineal yumuşak doku tümörüdür ve bazı ovarian kitleler ile karışabilir. Pelvik ve perineal veya retroperitoneal kitle varlığında agresif anjiyomiksom akla gelmeli ve cerrahi olarak total eksizyonu yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Pelvik, agresif, anjiyomiksom.