Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Plasenta perkreta olgularında spontan abdominal kanama ve yaklaşımı

Ahmet Yalınkaya, Elif Ağaçayak, Evindar Elçi, Hıdır Budak, Muzaffer Bulut

Künye

Plasenta perkreta olgularında spontan abdominal kanama ve yaklaşımı. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S58-S59 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Ahmet Yalınkaya,
Elif Ağaçayak,
Evindar Elçi,
Hıdır Budak,
Muzaffer Bulut

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Ahmet Yalınkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Faklütesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Spontan abdominal kanama ve akut batına yol açan plasenta perkreta olgularında tanı ve tedavi yaklaşımını belirlemektir.
Yöntem
Haziran 2013–Haziran 2018 tarihleri arasında kliniğimizde tespit edilen, spontan aabdominal kanama ve akut batına yol açan plasenta perkreta olguları çalışmaya alındı. Çalışma verileri, anormal plasental implantasyonu nedeniyle sezaryen uygulanan hastaların bilgileri özel olarak kayıt edilen ve arşivlenen olgulardan ve hastane kayıtlarından elde edildi. Olguların demografik özellikleri, cerrahi yaklaşımı, klinik ve laboratuvar sonuçları değerlendirildi.
Bulgular
Haziran 2013–Haziran 2018 tarihleri arasında merkezimizde plasenta perkretanın neden olduğu spontan aabdominal hemoraji ve akut batın nedeniyle acil operasyona alınan 7 olgu tespit edildi (Şekil 1 ve 2 PB-20). Olguların sırasıyle ortlama yaşı 32.42±5.31, gravidası 4.71±1.79 (2–6), sezaryen sayısı 3.28± 0.95 (3–6), gebelik haftası 24.00±5.16 ve fetal ağırlıkları 736± 566 g olarak bulundu (Tablo 1 PB-20). Preoperatif ve postoperatif Hemoglobin (g) ve Hematokrit (%) değerleri sırasıyla 8.31±1.45 (6.10–11.00), 9.24±2.08 (6.00–11.80), 24.13±4.11 (22.00–25.19) ve 27.65±6.03 (17.56–33.07) bulundu. Bir hastaya preop 2, tüm hastalara ortalama intraoperatif 3.42±1.27 (2–5), postoperatif 1.57±0.97 (0–3) ve toplam 37 ünite eritrosit süspansiyonu (ES) verildi (Tablo 2 PB-20). Tüm olgulara genel anestezi altında konservatif cerrahi uygulandı. İki olguya mid-line (Genel Cerrahi tarafından), beş olguya da Pfannestiel insizyonu uygulandı. Bir hastada abdominal kanama ile birlikte mesane perforasyonu ve uterin atoni tespit edildi. Bu olguya kompresyon sütürleri ve tüp ligasyonu uygulandı, üç ay sonra vesiko-uterin fistül gelişmesi nedeniyle relaparatomi ile onarıldı. Tekrar gebe kalan diğer bir hasta ise doğuma kadar sorunsuz izlendi.
Sonuç
Akut batın nedeniyle başvuran gebe kadınlarda plasenta perkreta ve buna bağlı spontan abdominal kanama düşünülmelidir. Maternal morbidite ve mortalite riski yüksek bu olgularda en kısa sürede cerrahi müdahale ve gerekli kan replasmanı yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Plasenta, perkreta, spontan, abdominal, kanama.