Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik takibi sırasında spontan regrese olan fetal adrenal hemoraji: Olgu sunumu

Koray Özbay, Altuğ Semiz, Resul Arısoy

Künye

Gebelik takibi sırasında spontan regrese olan fetal adrenal hemoraji: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S73 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Koray Özbay1,
Altuğ Semiz1,
Resul Arısoy2

  1. Memorial Şişli Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
  2. Memorial Şişli Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Koray Özbay, Memorial Şişli Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Prenatal dönemde saptanan ve takiplerde spontan regrese olan adrenal hemoraji olgusunun sunumu.
Olgu
Gebeliğin 28. haftasında kliniğimizde takipli gebe sağ suprarenal lojda kitle nedeni perinatoloji kliniğine refere edildi. Fetal anatomi değerlendirilmesinde fetal biyometri gebelik haftası ile uyumlu, sağ supra renal alanda septasyonlu, solid alanlar içeren heterojen görünümlü 19¥27 mm boyutlarında kitle saptandı (Şekil 1 PB-30). Yapılan Doppler USG de kitlenin etrafında vaskülarite saptandı (Şekil 2 PB-30). Bu bulgular ile ayırıcı tanıda Adrenal hemoraji düşünüldü. Yapılan diğer sistem incelemelerinde ek anomali saptanmadı. Takiplerinde kitlenin gebeliğin 36. haftasında tamamen rezorbe olduğu tespit edildi. Gebeliğin 39. haftasında 3700 gram ağırlığındaki fetüs spontan vajinal doğumla sağlıklı olarak doğurtuldu. Abdominal USG de yenidoğanda patoloji saptanmadı.
Sonuç
Prenatal dönemde suprarenal kitle varlığında ayırıcı tanıda adrenal hemoraji düşünülmeli ve bu olguların takiplerinde spontan regresyon olabileceği aile ile paylaşılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Adrenal hemoraji, prenatal tanı, spontan regresyon.