Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimesterde serklaj yapılan hastalarda serviks uzunluğu ile inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişki

Deniz Cemgil Arıkan, Jan Doğan, Ferhat Aslan

Künye

İkinci trimesterde serklaj yapılan hastalarda serviks uzunluğu ile inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişki. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S78 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Deniz Cemgil Arıkan,
Jan Doğan,
Ferhat Aslan

  1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Yazışma Adresi

Deniz Cemgil Arıkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Servikal uzunluk değişiminin etiyolojisi tam olarak aydınlatılmamış olsa da, kısalmış servikal uzunluk, erken doğumun önemli bir belirtecidir. Çalışmamızda, ultrason endikasyonlu serklaj yaptığımız hastalarda servikal uzunluk ile inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
Kliniğimizde ikinci trimesterde kısa serviks nedeniyle serklaj yaptığımız 14 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik ve laboratuvar bulguları dosyalar üzerinden kaydedildi.
Bulgular
Gebelerin serklaj uygulandığı andaki ortalama gebelik haftaları 21.43±4.50 ve servikal uzunlukları 15.07±6.04 idi. Yapılan korelasyon analizinde servikal uzunluk ile C-reaktif protein (CRP) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (r=0.396; p=0.16). Servikal uzunluk ile beyaz kan hücreleri (WBC) arasında ise istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki saptandı (r=-0.548; p=0.043).
Sonuç
Bu çalışmada ikinci trimester serviks uzunluğu ile CRP değerleri arasında anlamlı bir ilişkili bulunmazken, bir diğer inflamasyon belirteci olan WBC değerlerinin artışı servikal kısalmayla ilişkili bulunmuştur. Bu, erken gebelikte sistemik inflamasyonun, yüksek riskli gebeler arasında ikinci trimester servikal uzunluğunda kısalmaya neden olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler

Servikal uzunluk, CRP, WBC.