Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Torakopagus yapışık ikizler: Olgu sunumu

Can Türkler, Tunay Kiremitli, Abdurrahman Hamdi İnan

Künye

Torakopagus yapışık ikizler: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S85-S86 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Can Türkler1,
Tunay Kiremitli1,
Abdurrahman Hamdi İnan2

  1. Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan
  2. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir
Yazışma Adresi

Can Türkler, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Yapışık ikizler, ciddi mortalite ve morbidite ile birlikte nadir görülen bir konjenital anomalidir. Yapışık ikizlerin yaygın tipleri arasında, göğsün füzyonun ön planda olduğu torakopagus tipi görülür. Makalemizde 14. haftada ultrasonografi ile teşhis edilen bir yapışık torakopagus ikizleri vakası bildirildi.
Yöntem
Otuzbir yaşında, multipar hasta [G3P2Y2 (NSD)] kliniğimizin obstetrik polikliniğine başvurdu. Son adet tarihini bilmeyen hastanın öz ve soygeçmişinde ikiz gebelik öyküsü bulunmamaktaydı.
Bulgular
Ultrasonografik muayene yapıldı, iki kranium, bir çift alt ekstremite ve iki çift üst ekstremite görüntülendi. İkizler toraks ve üst abdomende birleşik olarak izlendi. Tek bir göbek bağı ve yapışık halde iki fetal kalp (Şekil 1 PB-52) gözlendi; ayrıca fetüslerde ciltte yaygın ödem hali mevcuttu (hidrops fetalis) (Şekil 2 PB-52). Plasenta anteriorda lokalize idi ve umblikal kordda iki arter ve bir ven izlendi. Bu bulgulara dayanarak olgu, torakopagus, yapışık ikizler olarak tanı almıştır (Şekil 3 ve 4 PB-52). Malformasyon ve ikizlerin sağkalım şansının düşük olması hakkında aileye bilgi verildi. Bu bilgiler ışığında aile gebeliği sonlandırmaya karar verdi. Aileden yazılı bilgilendirilmiş onam alındı ve gebeliğin sonlandırılması Tıbbi Etik Komite tarafından onaylandı. Mizoprostol indüksiyonunu takiben 1 gün sonra vajinal yolla tıbbi sonlandırma işlemi komplikasyonsuz olarak tamamlandı.
Sonuç
Ciddi mortalite ve morbiditesi olması sebebiyle, yapışık ikizlere ultrasonografik muayene ile erken tanı koymak, ebeveynlere hamileliğin sonlandırılması için bir şans verir.
Anahtar Kelimeler

Torakopagus, ultrasonografi, yapışık ikiz.