Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Hemivertebranın prenatal tanısı. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S88-S89 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Onur Bektaş,
Kıvılcım Korkmaz,
Hüseyin Durukan,
Filiz Çayan

  1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin
Yazışma Adresi

Onur Bektaş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Hemivertebra 0.5–1/1000 insidansında rastlanan, tek taraflı vertebra cisminin olmaması ile karakterize ve skolyoza neden olabilen konjenital bir vertebra anomalisidir. Prenatal tanısı ultrasonografi ile mümkün olabilmektedir. Hemivertebra izole görülebildiği gibi sendromların (örnek: VACTERL, Klippel-Fiel…) bir birleşeni olarakta görülebilmektedir. İzole hemivertebrada kromozomal anomali görülme insidansı oldukça düşüktür. Ultrasonografik inceleme ile antenatal hemivertebra tanısı konabilmektedir. Bu çalışmada antenatal 20 hafta 5 günlük gebelikte prenatal ultrasonografi ile tanı koyduğumuz hemivertebra olgusu sunulacaktır.
Olgu
Hastamız 34 yaşında, G4P0Y0A3, son adet tarihine göre 20 hafta 5 günlük gebe idi. Hastanın anamnezinde akraba evliliği yoktu ve gebelik döneminde radyasyon maruziyeti söz konusu değildi. Hasta ikili test yaptırmış ve sonucunun normal olduğunu belirtmişti. Hastaya yapılan ultrasonografik incelemede fetüste lomber vertebra 2 düzeyinde hemivertebra görünümü mevcut olup, fetal spinal aksda belirgin bir açılanma yoktu. Fetüste amniyon sıvısı yeterli ve fetal kalp atımı vardı, ulltrasonografik incelemede herhangi bir ek anomali tespit edilmedi. Tüm bu bulgular eşliğinde fetüste izole hemivertebra düşünüldü. Tanıyı desteklemek amaçlı hastadan fetal MR istendi, MR sonucu izole hemivertebra ile uyumlu olarak değerlendirildi.Aile hastalık ve hastalığın prognozu açısından detaylı bir şekilde bilgilendirildi ve hasta genetik değerlendirme istemedi.
Sonuç
Bizim olgumuzda olduğu gibi, izole olgularda, gebeliğin devamı durumunda antenatal tanı konup, erken postnatal değerlendirme, yakın takip ve erken tedavi ile anomalinin ciddi skolyoz ve komplikasyonların önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler

Hemivertebra, vertebral anomali, prenatal tanı.