Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Maternal obezitenin ilk trimester fetal triküspit Doppler değerleri üzerine etkisi

Mehmet Fatih Karslı, Cihat Şen

Künye

Maternal obezitenin ilk trimester fetal triküspit Doppler değerleri üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S91 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Mehmet Fatih Karslı1,
Cihat Şen2

  1. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, İstanbul
  2. Bahçelievler Memorial Hastanesi, Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi, İstanbul
Yazışma Adresi

Mehmet Fatih Karslı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı plasental inflamasyona neden olduğu gösterilmiş olan maternal obezitenin fetal trikuspit kapak Doppler değerleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
Olgu
Çalışmamız retrospektif olarak ilk dönem kromozom anaomalisi tarama testi için kliniğimize 11–14 hafta arasında başvuran 350 sağlıklı ve 52 obez gebe üzerinde dijital kayıtlar incelenerek yapıldı. Sistemik hastalığı olan, çoğul gebeliği bulununan ve kromozomal veya kardiak anomali tespit edilen gebeler çalışma dışı bırakıldı. İstatiksel analizler SPSS 20.0 programında yapıldı ortalama ve standart sapma değerleri bağımsız örneklem testi ile karşılaştırıldı p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
Sonuç
Obez gebelerde triküspit kapak e dalgası ve triküspit kapak a dalgasının normal BMI olan gebelerden anlamlı olarak daha düşük olduğu trikuspit kapak r dalgasında anlamlı fark olmadığı izlendi.
Anahtar Kelimeler

Obezite, plasental inflamasyon, kromozomal anomali taraması, triküspit kapak Doppler’i.