Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İzole proteinüri saptanan gebe kadınların obstetrik sonuçlarının proteinüri şiddetine göre karşılaştırılması

Mehmet Özgür Akkurt, Tuğberk Güçlü, Bora Coşkun

Künye

İzole proteinüri saptanan gebe kadınların obstetrik sonuçlarının proteinüri şiddetine göre karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S5-S6 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Mehmet Özgür Akkurt1,
Tuğberk Güçlü1,
Bora Coşkun2

  1. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
  2. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
Yazışma Adresi

Mehmet Özgür Akkurt, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelikte izole proteinüri saptanan kadınların obstetrik sonuçlarının 24-saatlik proteinüri düzeyine göre karşılaştırılması.
Yöntem
Çalışmamıza tersiyer bir merkez olan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Ocak 2014–1 Haziran 2018 tarihleri arasında izole proteinüri saptanan kadınlar dahil edilmiştir. Retrospektif olarak kaydedilen maternal bilgiler prospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; 1) 18–45 yaş aralığı; 2) 24-saatlik idrarda proteinüri saptanması, 3) tanı anında preeklampsi ve/veya kardiyovaskuler hastalık bulunmaması; 4) kromozomal veya non-kromozomal anomali bulunmaması; 5) doğum öncesi ve sonrası takiplerine ait bilgilerin tam olması. Çalışma populasyonu proteinüri düzeyine göre 3 gruba ayrıldı; Grup 1 (n=28), nefrotik düzeyde (>3 g); Grup 2 (n=49), hafif (300<n<3000 g) ve Grup 3 (n=60), 300 mg ve altında proteinüri. Maternal ve perinatal özellikler gruplar arasında değerlendirildi ve 0.05 altındaki p değerleri anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular
Nefrotik düzeyde proteinürisi olan kadınlarda preeklampsi ve intrauterin gelişim kısıtlılığı daha sıklıkla izlenmiştir. Aynı zamanda bu hasta populasyonunda preeklampsi daha erken gebelk haftalarında izlenmiştir. Proteinüri ile preeklampsi tanısı arasındaki süre Grup 1’de anlamlı olarak daha kısadır (Tablo 1 SB-04).
Sonuç
İzole proteinüride preeklampsi ve intrauterin gelişim kısıtlılığı artmakla beraber nefrotik düzeyde olanlarda daha erken haftalarda ve daha şiddetli olmaktadır. Bu hastaların yakın takibi erken müdahele açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler

Gelişim kısıtlılığı, interval, preeklampsi, proteinüri.