Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte elektronik sigara kullanımının Doppler kan akım hızlarına etkileri

Buğra Çoşkun, Ramazan Erda Pay

Künye

Gebelikte elektronik sigara kullanımının Doppler kan akım hızlarına etkileri. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S9-S10 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Buğra Çoşkun1,
Ramazan Erda Pay2

  1. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Yazışma Adresi

Buğra Çoşkun, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmamızda gebelikte elektronik sigara içiminin gebelik sırasında fetal-plasenta-maternal dolaşımdaki arteriyel kan akım hızları üzerindeki etkileri ve fetal doğum ağırlığı ile patofizyolojik ilişkisi değerlendirildi.
Yöntem
Çalışmamıza ek metabolik hastalığı bulunmayan, tekil gebeliği olan, fetal herhangi bir genetik anomali saptanmayan gebeler dahil edildi. Grup 1: Hiç sigara kullanmayan 83 gebeden, Grup 2: Tütün ürünü sigara kullanan 63 gebeden, Grup 3: Elektronik sigara kullanan 8 gebeden oluşmaktaydı. Gruplar arasında maternal uterin, fetal umbilikal kord ve middle serebral arterlerdeki Doppler akımları ve fetal doğum ağırlıkları istatistiksel olarak karşılaştırıldı..
Bulgular
Gruplar arasında maternal yaş, nulliparite-multiparite oranı, maternal BMI açısından istatistiksel olarak fark saptanmamıştır (Tablo 1 SB-09). Fetal doğum ağırlığı ve gestasyonel hafta Grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı olarak Grup 1’den düşüktür (p<0.05). Gebelikte alınan kilo ve hem Grup 2’de, hem de Grup 3’de Grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktür (p<0.05). Grup 2 ve 3’de uterin arter PI, RI değerleri istatistiksel olarak anlamlı olarak Grup 1’den yüksek izlenmiştir (p<0.05). Grup 2’nin umblikal arter RI, PI, S/D ve uterin arter RI, PI, S/D değerleri Grup 1 ve Grup 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek izlenmiştir (p<0.05). Gruplar arasında amniotik sıvı volümü açısından fark saptanmamıştır (Tablo 2 SB-09).
Sonuç
Gebelikte annenin sigara içimi hem umblikal arter hem de uterin arter Doppler akım değerlerinde bozulmaya, ayrıca doğum ağırlığı, gebelikte alınan kilo gibi değerlerde de kötüleşmeye neden olduğu bulunmuştur. Ayrıca elektronik sigara kullananlarda gebelikte alınan kilo değeri düşük ayrıca uterin arter Doppler akım değerlerinde bozulma bulunmuştur. Günümüzde tütün ürünlerinin zararlarından korunmak için alternatif olarak kullanılan elektronik sigara kullanımının da fetüs ve gebelik süreci etkilerine yönelik daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler

Gebelikte sigara kullanımı, Doppler akım parametreleri, elektronik sigara.