Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Açık fetal cerrahi ile NTD onarım. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S13-S14 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Ali Gedikbaşı1,
Hüseyin Canaz2,
İbrahim Alataş2,
Ayten Saraçoğlu3,
Tolga Saraçoğlu4

  1. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
  2. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightengale Hastanesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
  3. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightengale Hastanesi, Anestezioloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İstanbul
  4. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezioloji ve Yoğun Bakım Kliniği, Kocaeli
Yazışma Adresi

Ali Gedikbaşı, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Spina bifida apertanın, açık fetal cerrahi ve fetoskopik yöntemler uygulanarak prenatal tamirinin, postnatal tamire göre daha iyi nörolojik sonuçlar sağladığı çeşitli deneysel ve klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Deneysel çalışmaların ardından klinik serilerin bildirilmeye başlanması, maternal komplikasyonların azaltılması yönünde umut vermektedir.
Olgu
Amacımız prenatal süreçte tanı almış 3 olguda açık fetal cerrahi ile intrauterin spina bifida aperta onarımı uygulanan iki olguya ait tecrübemizin ve fetüslerin erken dönem nörolojik sonuçlarının literatür eşliğinde tartışılmasıdır. Üç olgumuzda da >32 gebelik haftası gibi doğum haftalarına ulaşıldıktan sonra, bu yenidoğanların uygun sürelerde yoğun bakımlarda kalma sürelerinden sonra, nörolojik uygun şartlarda taburcu oldukları görülmüştür (Tablo 1 SB-14).
Sonuç
Amerika ve Avrupa’da son yıllarda, seçilmiş olgular için standart tedavi algoritmalarında yerini alan fetal cerrahi ile klinik tecrübelerimizin paylaşılması ve çalışmaların devam etmesi, daha düşük komplikasyon oranları ile daha iyi sonuçlar alınması noktasında büyük önem taşıdığına inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler

Fetal cerrahi, spina bifida aperta, prognoz.