Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İnfertil kadınlarda uterin kavitenin ve tuba uterinanın tek adımda değerlendirmesi için yeni bir yaklaşım: Histereskopi ile birlikte sonohisterosalfingografi köpük kiti (HyFoSy)

Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Yusuf Aytaç Tohma, Göğşen Önalan

Künye

İnfertil kadınlarda uterin kavitenin ve tuba uterinanın tek adımda değerlendirmesi için yeni bir yaklaşım: Histereskopi ile birlikte sonohisterosalfingografi köpük kiti (HyFoSy). Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S14-S16 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Hulusi Bülent Zeyneloğlu,
Yusuf Aytaç Tohma,
Göğşen Önalan

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı, Ankara
Yazışma Adresi

Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı, Ankara,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İnfertilite tedavisi öncesinde tuba uterinaların açıklığının değerlendirmesinde altın standart test laparoskopi esnasında kromopertübasyon testi olmakla birlikte, laparoskopinin olası riskleri ve maliyeti nedeniyle histerosalpingografi (HSG) veya sonohisterosalpingografi (sono-HSG) kullanılmaktadır. Uterin kavitenin değerlendirilmesinde ise geleneksel olarak HSG kullanılmaktadır. Bu olgu serisinin amacı, yeni bir yöntem olan sonohisterosalpingografi köpük kiti (HyFoSy) ve histeroskopi ile uterin kavitenin ve tubal açıklığın tek adımda değerlendirdiğimiz olgularımızı sunmaktır.
Yöntem
Retrospektif olgu serisi olan çalışmamıza, infertilite tedavisi için hazırlanan 23 infertil hastayı dahil ettik. Servikal displazi veya kanseri olan hastalar, aktif uterin kanaması olan hastalar, pelvik enfeksiyon riski olan hastalar ve prosedürü reddeden hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara uterus, over ve pelvik bölgenin tam bir değerlendirmesi için iki boyutlu ultrasonografi yapıldı. Devamında histereskopiye geçmeden önce Piccioni ve ark.’nın uyguladığı prosedüre uygun bir şekilde HyFoSy (ExEm foam kit; IQ Medical Ventures VB, Delft, the Netherlands) uygulandı (Şekil 1-3 SB-16).. Tüm hastalar, HyFoSy uygulaması sırasında uyanık ve kooperatifti ve hastalara tubal açıklıklarının durumu ultrasonografi ile gösterildi. Devamında hastalara Midazolam (0.1 mg/kg) ve fentanilin (1–2 µg/kg) IV uygulanması ile hafif sedasyon altında ofis histeroskopisi uygulandı. Bu işlemler hastaya negatif gebelik testi sonucu ile birlikte menstrüel döngüsünün 10–17. günü uygulandı.Tüm hastalara işlem sonrasında 5 gün süresince doksisiklin 100 mg reçete edildi.
Bulgular
Tüm hastaların özellikleri Tablo 1 SB-16’da özetlenmiştir. On yedi hastada tuba uterinalar normal görünümde izlenmiş olup köpüğün abdominal kaviteye sızışı gözlenmiştir. Bu hastalardan birinde (13 numaralı hasta) HSG ile sağ tubal tıkanıklıktan şüphelenilmiştir; fakat hyFoSy uygulamasından sonra, sağ tuba uterina normal olarak gözlenmiş ve devamında uygulanan histeroskopide, intrauterin adezyonlar gözlemlenmiş ve bu hasta aynı seansta tedavi edilmiştir. Üç hastada HyFoSy ile tubal tıkanıklık gözlenirken bir hastada hidrosalpinks gözlendi. Hidrosalpinks tanısı HSG ile doğrulandı. Bu dört hastadan birinde (6 numaralı hasta) HSG ile intrauterin adezyondan şüphelenildi ve aynı seansta histeroskopi ile adezyonlar açıldı. HyFoSy ile tubal tıkanıklık gözlenen bir diğer hastada (1 numaralı hasta), histereskopik gözlemde polipoid endometrium gözlendi ve aynı seansta hasta tedavi edildi. Bu işlemden sonra, bu hasta spontan olarak gebe kaldı. Ek olarak, bir hastada (14 numaralı hasta) HyFoSy ile sol tubal tıkanıklık gözlendi, ancak histeroskopi yapıldığı zaman tubal spazm olduğu gözlendi ve tubal tıkanıklığın nedeni olarak tubal spazm kabul edildi. Başka bir hastada (17 numaralı hasta), HyFoSy’de minimal tubal sızıntı gözlendi, histereskopik gözlemde ise tubal ostiumların bilatarel tubal polip ile tıkalı olduğu gözlendi ve aynı seansta tubal polipektomi uygulandı.
Sonuç
Bizim verilerimiz ışığında, bu tek basamaklı yöntem ile uterin kavite ve tubal açıklık aynı anda değerlendirilebilmekte ve hastanın tedavisi ile ilgili planlar daha hızlı yapılabilmektedir. Ek olarak, HyFoSy, HSG ile karşılaştırıldığında iyonize radyasyon ve iyot alerjisine maruz kalmadan iyi tolere edilen, güvenli, hızlı ve basit bir prosedürdür. Ancak bu tek adımlı yöntemin fizibilitesini daha iyi anlamamız için iyi tasarlanmış, ileriye dönük, geniş ölçekli çalışmalar gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

İnfertilite, histerosalpingografi, histeroskopi, sonohisterosalpingografi köpük kiti.