Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Sistemik metotreksat ile tedavi edilmiş sezaryen skar gebeliğinde ultrasonografi kullanımı ile nadir bir komplikasyonun yönetimi

Adnan Budak

Künye

Sistemik metotreksat ile tedavi edilmiş sezaryen skar gebeliğinde ultrasonografi kullanımı ile nadir bir komplikasyonun yönetimi. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S19-S20 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Adnan Budak

  1. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Yazışma Adresi

Adnan Budak, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Nadir bir ektopik gebelik tipi olan sezaryen skar hattında yerleşen gebeliklerde sistemik metotreksat uygulanmış bir vakanın uzun dönem takiplerinin paylaşılması.
Yöntem
Hastanemize vajinal kanama ve karın ağrısı şikayeti ile başvuran G3P2 (2 sezaryen) 34 yaşında hasta sezaryen skar gebelik tanısı ile kliniğimize yatırıldı. Hastanın yapılan ultrasonografisinde sezaryen skarında yerleşmiş 4.2 mm CRL 6 hafta 1 günlük canlı gebelik izlendi. Hastanın hemogram, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal idi. Metotreksat uygulanması açısından kontrendikasyon saptanmayan hastaya sistemik tek doz 50 mg/m2 doz hesaplaması ile 80 mg metoreksat IM olarak verildi. Metotreksat uygulanmasın takiben 1., 4. ve 7. gün BhCG değerleri ve hemogram sonuçları kaydedilerek, 8. gün BhCG değerleri görülerek taburcu edildi (Şekil 1 ve 2 SB-18).
Bulgular
Metotreksat uygulamasından sonraki 10. haftada lekelenme tarzında vajinal kanama şikayeti ile başvuran hastanın başvuru esnasında BhCG değeri 0.1 mIU/ml, hemogram değerleri normaldi. Hastanın yapılan ultrasonografisinde skar hattında 34¥30 mm heterojen dansitede alan saptandı. Hastanın devam eden ve 4 hafta süren takibinde ultrasonografi bulgularında değişiklik olmaması ve sürekli lekelenme tarzı kanama ve ağrıdan şikayetçi olan hastaya metotreksat uygulanmasını takiben dördüncü ayda diyagnostik laparoskopi yapıldı. Operasyonda skar hattında yaklaşık 3 cm kanamalı kitle lezyonu izlendi ve eksize edilmesini takiben primer sütüre edilen alanda kanama izlenmedi. Hasta postoperatif birinci günde taburcu edildi (Şekil 3 ve 4 SB-18).
Sonuç
Metotreksat ile tedavi edilen skar gebeliklerde gebelik kitlesinin rezorbe olması literatürde belirtildiği gibi yaklaşık 2–3 ay sürmekte ancak bazı vakalarda bu süre 5 aya kadar çıkmaktadır. Bu hastalarda yapılacak olan takip ultrasonografileri tedavinin devamı ve operasyon kararı alınması açısından önem arz etmektedir. Metotreksat tedavisi sonrasın uzun dönemde ağrı ve kanaması devam eden hastalarda laparoskopik-laparotomik eksizyon tedavi seçeneği sunulabilir.
Anahtar Kelimeler

Metotreksat, ektopik gebelik, ultrasonografi.