Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Sezaryen skar gebeliğinin ultrasonografi eşliğinde lokal metotreksat ile tedavisi

Abdurrahman Hamdi İnan

Künye

Sezaryen skar gebeliğinin ultrasonografi eşliğinde lokal metotreksat ile tedavisi. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S20-S21 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Abdurrahman Hamdi İnan

  1. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Yazışma Adresi

Abdurrahman Hamdi İnan, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Nadir bir ektopik gebelik formu olan sezaryen skar gebeliğinin ultrasonografi eşliğinde lokal metotreksat ile başarılı tedavisinin sonuçlarının paylaşımı.
Yöntem
Kliniğimizde ocak 2016 ve şubat 2018 arasında sezaryen skar gebelik tanısı alan 8 hastanın demografik verileri, klinik bulguları ve laboratuvar sonuçları retrospektif olarak hastane kayıtlarından değerlendirildi. Tüm hastaların ilk muayene sırasında ultrasonografi görüntüleme sonuçları kaydedilmişti. Hastaların başvuru laboratuvar değerleri içerisinde hemogram, BhCG, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri hastane bilgi sistemi üzerinden kaydedildi. Altı hastanın embriyonal kardiyak aktivitesi saptanmış olup; iki hastada embriyoda kardiyak aktivite saptanmamıştı. Tüm hastaların lokal metotrereksat tedavisi için kontrendikasyonu yoktu ve hemodinamisi stabil idi. Hastaların yazılı onamları alındıktan sonra ultrasonografi eşliğinde 22G iğne ile gestasyonel kese içerisine 25 mg metotreksat uygulanmış olup tüm hastalar işlem sonrasında izleme alınmıştı. Metotreksatın uygulandığı gün 1. gün olacak şekilde tüm hastaların 4. ve 7. gün BhCG değerleri kaydedilmişti. BhCG değerlerinde optimal düşüş saptanan tüm hastalar taburculuk sonrasında haftalık BhCG takibine alınmıştı (Şekil 1-4 SB-19).
Bulgular
Ultrasonografi eşliğinde gestasyonel kese içerisinde metotreksat uygulanan 8 sezaryen skar gebelik tanısı alan hastanın takibinde BhCG değerleri ortalama 8. haftada literatür ile uyumlu olarak 5 mIU/ml altına inmişti. Başvuru esnasında ortalama BhCG değerleri 26.400 mIU/ml idi. Hiçbir hastaya ek metotreksat tedavisi ya da operasyon gerekmemişti. Hastaların hiçbirinde metotreksata bağlı komplikasyon izlenmedi.
Sonuç
Ultrasonografi sezaryen skar gebelik tanı ve takibinde etkili bir görüntüleme metodu olmasının yanında minimal invaziv tedaviye yardımcı etkin bir yöntemdir. Sezaryen skar gebeliğin sistemik metotreksat veya ultrasonografi eşliğinde küretaj gibi tedavi seçeneklerine ultrasonografi eşliğinde lokal metotreksat uygulanması hastalara sunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Sezaryan skar gebelik, ultrasonografi, metotreksat, ektopik gebelik.