Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Sezaryende rastlanan Müllerian anomaliler

Neval Yaman Görük

Künye

Sezaryende rastlanan Müllerian anomaliler. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S21 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Neval Yaman Görük

  1. Memorial Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Neval Yaman Görük, Memorial Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Müllerian anomaliler obstetrik komplikasyonlara yol açabildikleri için sezaryen ameliyatlarında daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Müllerian anomalilerin sezaryen sırasında görülme sıklığını ve sezaryen gerekçelerini araştırdık.
Yöntem
Bu çalışmada 2015 Nisan–2018 Mayıs tarihleri arasında hastanemizde gerçeleşen 462 sezaryen ameliyatı incelendi. Bu olgularda ameliyat esnasında tanı konulan 48 tane müllarian anomali kaydedildi. Uterus unikornus, uterus septus, uterus arkuatus, uterus bikornus, uterus didelfis şeklinde olan bu Müllerian anomalilerin sıklığı, sezaryen gerekçeleri araştırıldı. Uterus septus anomalisi olan vakalar da sezaryen esnasında septum rezeksiyonu yapıldı.
Bulgular
Bu çalışmada sezaryen olan 462 hastanın gebelik haftası ortalama 38 hafta 4 gün iken Müllerian anomalisi olan 48 hastanın gebelik haftası ortalama 36 hafta 5 gündü. 462 Sezaryan ameliyatının 48 olgusun da Müllerian anomali (%10.38) görüldü. Uterus arkuatus 16 olguda (%33.3), uters septus 11 olgu da (%22.9), uterus bikornus 9 olgu da (%18.7), uterus unikornus 8 olguda(%16.6), uterus didefis 4 olgu da (%8.3) kaydedildi. Müllerian anomalisi olan bu vakaların sezaryen gerekçeleri araştırıldı. 27 hasta malpresentasyon (%56.2), 9 hasta ilerlemeyen travay (%18.7), 8 hasta mükerrer sezaryen (%16.6), 2 hasta dekolman plasenta (%4.1), 2 hasta fetal distress (%4.1) nedeniyle sezaryen ameliyatına alındı. Uterus septus olan 11 vakaya sezaryen sırasında septum rezeksiyonu yapıldı, post partum kanama gelişmedi.
Sonuç
Müllerian anomaliler erken doğum riski, malpresentasyon, abortus, gibi obstetrik komlikasyonlara yol açabilmektedir. Sık görülen Müllerian anomalilerden uterus septusun sezaryen sırasında septum rezeksiyonu sonraki gebeliklerde oluşabilecek obstertik komlikasyonları azaltabilir.
Anahtar Kelimeler

Müllerian anomali, septum rezeksiyonu, sezaryen.