Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte açık mitral komissürotomi sonrası ablasyo plasenta

Latife Atasoy Karakaş, Ulaş Tuğcu, Sertaç Esin

Künye

Gebelikte açık mitral komissürotomi sonrası ablasyo plasenta. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S25 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Latife Atasoy Karakaş1,
Ulaş Tuğcu2,
Sertaç Esin3

  1. Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
  2. Başkent Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bölümü, Ankara
  3. Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bölümü, Ankara
Yazışma Adresi

Latife Atasoy Karakaş, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelik sırasında kardiak output normalin %30–40’ı kadar artmakta ve dispne ve taşikardi gibi kardiak semptomlara neden olabilmektedir. Mitral stenoz da eklendiğinde dekompanzasyon gelişebilmekte ve ileri derecede akciğer ödemi ile anne ve fetüs hayatını tehdit edebilmektedir. Semptomatik mitral stenozu olan gebelerin mitral komisssürotomi (MVC) ile tedavi edildiği vakalar bulunmaktadır. Bu olgu sunumunda 29.gebelik haftasında maternal kalp yetmezliği ve mitral darlığı tanısı ile açık MVC yapılan ve hemorajik kardiyak komplikasyon sonrası hipotansiyona sekonder ablasyo plasenta ön tanısı ile acil sezaryen seksiyo ile gebeliği sağlıklı sonlandırılan bir vaka sunulmaktadır.
Olgu
35 yaşında, ilk gebeliğinin 25. gebelik haftasında nefes darlığı ve sadece 1 kat merdiven çıkabilme şikayeti ile kardiyoloji bölümüne başvuran, ancak 2 yastıkla uyuyabilme tarif eden ve fizik muayenesinde diastolik rulman izlenen hastanın çekilen EKO’da ciddi mitral kapak darlığı (ortalama gradient 28 mmHg, planimetrik kapak alanı 0.9 cm2) saptanması üzerine kalp damar cerrahi ile ortak planlanan konseyde görüşülerek açık mitral komissurotomi yapılması planlanmış. Dış merkezde gebelik takipleri olaysız seyreden ve hastanemizde operasyon planlandığı için kliniğimize konsulte edilen hasta tarafımızdan 29. gebelik haftasında değerlendirildiğinde ölçümleri haftası ile uyumlu, AFI ve Doppler çalışmaları normal idi. Hipotiroidisi olan ve euthrox kullanan hataya kalp yetmezliği için aldactone ve 4000 U clexan başlanılmıştı. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde başka bir özelliğe rastlanılmadı. Dış merkezede yapılan ayrıntılı anomali taramasında anomaliye rastlanılmamıştı. Operasyon öncesi celeston dozları tamamlanan hasta 29 hafta 4 gün iken kalp damar cerrahisi tarafından opere edildi. Mitral valv fibrokalsifik olup sıkı darlık izlenmişti ve MVC yapılmıştı. Operasyon sırasında kontinue fetal kalp monitarizasyonu ile fetal kalp atışları takip edildi ve herhangi bir anormallikle karşılaşılmadı. Post-op aynı gün yoğun bakımda takip edilen ve kardiak dreninden 1500 cc hemorajik mai gelen hasta önce hipotansif seyretmesi sonra da vajinal kanaması başlaması ardından nst de tekrarlayan geç deselerasyonlar izlenmesi üzerine homorajiye ve hipotansiyona sekonder ablasyo plasenta ön tanısı ile acil olarak sezaryen seksiyo ile doğurtuldu. Sezaryen seksiyo sırasında parsiyel ablasyo hali ile karşılaşıldı. Bebek doğurtulduktan sonra kalp damar cerrahisi tarafından kardiak revizyon gerçekleştirilerek sağ koroner arter onarımı yapıldı. 1400 g ağırlığında, 5. dakika apgar’ı 6 olan kız bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Postoperatif 2. gün servise alınan anne 9. günde taburcu edildi. Bebek postnatal 1. günde extube oldu, 15. gününde ventilatörden ayrıldı. İzleminde enfeksiyon gelişmeyen ve 24. günde tam enteral beslenmeye başlayan bebek 45. günde taburcu edildi.
Sonuç
MVC yüz güldürücü kısa ve uzun dönem sonuçları ile gebelikte uygulanmaktadır. Komplikasyonlarından postoperatif hemoraji, hemodinamik instabiliteye yol açıp, morbid seyredebilmektedir. Ablasyo plasenta doğumun eyleminin ikinci evresinden önce plasentanın uterusdan ayrılması olarak tanımlanır. Nadir ve çoğunlukla beklenmedik bir komplikasyon olmakla beraber acil müdahale gerektirir, maternal ve fetal morbidite ile sonuçlanabilir. Bu vakada ani kan kaybı ve hipotansiyon sonrası nst de fetal dstress saptanması üzerine ablasyo plasenta ön tanısı ile acil sezaryen planlanarak cerrahi sırasında uygun sıvı replasmanları ile fetüs ve anne korunmuştur. Henüz 29. haftada olmasına rağmen herhangi bir morbidite ile karşılaşılmadan anne ve bebek sağlıklı şekilde taburcu edilmişlerdir.
Anahtar Kelimeler

Ablasyo plasenta, gebelik, mitral komisssürotomi, mitral stenoz.