Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

11–14 gebelik haftalari arasında intrakraniyel transluens genişliği

Resul Arısoy, Altuğ Semiz

Künye

11–14 gebelik haftalari arasında intrakraniyel transluens genişliği. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S33-S34 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Resul Arısoy,
Altuğ Semiz

  1. Memorial Şişli Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Resul Arısoy, Memorial Şişli Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Hastanemizde 11–14. gebelik haftaları arasında fetüsün intrakranial translusens (IT) genişliği ölçümlerinin değişkenler [(gebelik günü (GG), baş popo mesafesi (CRL) ve bipariyatel çap (BPD)] ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem
11–14 gebelik haftaları arasında 119 fetüs çalışmaya dahil edildi. Fetal biyometrik ölçümler transabdominal ultrasonografi ile yapıldı. Yapısal veya kromozamal anomali saptanan fetüsler çalışma dışı bırakıldı. IT genişliğinin gebelik günleri, CRL ve BPD ile olan ilişkileri regresyon analizi ile değerlendirildi. 11–14 gebelik haftasında IT genişliği nomogramı hesaplandı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen gebeliklerde ortalama gün 86.6±4.9 saptandı. Ortalama CRL 61.6±7.2 mm, ortalama BPD 20.7±2.3 mm ve ortalama IT genişliği 1.7±0.3 mm. IT ile gebelik günü arasında zayıf pozitif fakat anlamlı bir korelasyon saptandı. Lineer regresyon analizinde; IT=GG¥ 0.021–0.102 (r=0.30; p<0.01) saptandı (Şekil 1 SB-33). IT ile CRL ve BPD arasında da zayıf ama anlamlı bir korelasyon saptandı. 11–14 gebelik haftalarında IT genişliğinin persentil dağılımları Tablo 1 SB-33’de gösterildi. IT genişliğinin 50. persentil değeri 11 hafta 0–6 gün de 1.5 mm, 12 hafta 0–6 gün 1.7 mm ve 13 hafta 0–6 gün de 18 mm saptandı.
Sonuç
IT genişliği gebelik günü ile zayıf korelasyon göstermektedir. Gebelik haftalarına göre belirlenen IT genişliği persentil değerleri bizim popülasyonumuz için kullanımının uygun olabileceğini tespit ettik.
Anahtar Kelimeler

Gebelik günü-haftası, intrakraniyel transluens, nomogram.