Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İlk üçay kombine tarama testi sürecindeki uterin arter Doppler indeksleri travayda fetal distress nedenli primer sezaryen doğum ihtiyacını öngörebilir mi?

Gökhan Tosun

Künye

İlk üçay kombine tarama testi sürecindeki uterin arter Doppler indeksleri travayda fetal distress nedenli primer sezaryen doğum ihtiyacını öngörebilir mi?. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S34 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Gökhan Tosun

  1. İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İzmir
Yazışma Adresi

Gökhan Tosun, İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İzmir,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İlk üçay kombine tarama testi dönemindeki uterin arter Doppler indeksleri, plasentasyonun genel durumu ve iskemik-inflamatuar plasental komplikasyon gelişimi olasılıkları hakkında güçlü ipuçları sağlayabilmektedir. Fetüsün uterin kontraksiyonlara ikincil perfüzyon değişkenliklerine dayanıklılığının bir ölçütü olarak fetal distress, plasentasyon mimarisi ve niteliği ile doğrudan ilişkilidir.
Yöntem
Buca Doğumevinde 1 Ağustos 2016–1 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan 3.739 ilk üç ay tarama muayenesi kapsamında uterin arter Doppler pulsatilite (UtA PI) indeksleri ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Gebeliğe ait komplikasyonları olan olgular çalışmadan dışlanmıştır. Retrospektif olarak, obstetrik sonuçlarına ulaşılan komplikasyonsuz gebeliklere ait termde doğum olgularının indeksleri çalışılmıştır. İlerlemeyen travay olguları 6–8 santimetre ve daha ileri açıklığa kadar distres geliştirmeden travay sürecinde kalabildiği için doğal kontrol olguları olarak seçilmiştir.
Bulgular
Termde vaginal doğum (n=1107) ve termde sezaryen doğum (n=886) yapan toplam 1.993 komplikasyonsuz gebelik mevcuttu. Ortalama UtA PI değerleri, fetal distress (n=101) nedenli primer sezaryen grubunda, ilerlemeyen travay (n=73) nedenli primer sezaryen grubundan anlamlı olarak daha yüksek idi (2.09’a karşı 1.86; p=0.028). ROC analizlerinde iskemik-inflamatuar plasental hastalık öngörüsünde en başarılı kesme noktası olarak saptanan UtA PI değeri 2.04 baz alındığında ilk üçayda uterin arter penceresinden iskemik olduğu düşünülen olgu sayı ve oranları da fetal distres grubunda (43/101; %42.6) ilerlemeyen travay olgu grubundan (19/73; 26.0) daha yüksek idi (p=0.024). En sık görülen 5 primer sezaryen endikasyonu grupları arasında yapılan Dunn düzeltmeli Kruskal Wallis testinde ortalama UtA PI değerleri ise gruplararasında farklı bulunmamıştır (p=0.100).
Sonuç
İlk üçayda bakılan uterin arter Doppler indeksleri plasentasyonun bir kalite göstergesi olarak travayda fetal distres ile sonuçlanacak olguların öngörüsünde yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler

Fetal distres, primer sezeryan, uterin arter Doppler pulsatilite (UtA PI) indeksi.