Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ektopik gebelik ön tanısı ile metotreksat tedavisi alan disgerminom olgısı

Sezen Bozkurt Köseoğlu, İsmail Gökbel

Künye

Ektopik gebelik ön tanısı ile metotreksat tedavisi alan disgerminom olgısı. Perinatoloji Dergisi 2018;26(3):S43-S44 DOI: 10.2399/prn.18.S001001

Yazar Bilgileri

Sezen Bozkurt Köseoğlu1,
İsmail Gökbel2

  1. Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
  2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Muğla
Yazışma Adresi

Sezen Bozkurt Köseoğlu, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2018

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Ovaryen germ hücreli tümörler overdeki primordiyal germ hücrelerinden kaynaklanır ve genellikle 10–30 yaş arasında görülür. En sık görülen tipi disgerminomdur. %10–15 oranında bilateral görülür. Belirteçleri HCG ve LDH’dır. Bu yazıda ektopik gebelik ön tanısı ile iki kez metotreksat tedavisi verilip, tedavi başarısızlığı nedeniyle laparoskopi yapılan ve over wedge biyopsi sonucu ‘disgerminom’ olarak raporlanan olgu sunuldu.
Olgu
33 yaşında daha önce 2 vajinal doğumu olan hasta kliniğimize adet rötarı sonrası vajinal kanama ve pelvik ağrı şikayeti ile başvurdu. Vital bulguları normal olan hastanın fizik muayenesinde batında minimal hassasiyeti mevcuttu, rebound ve defansı yoktu. Jinekolojik muayenesinde vajinal kanaması vardı. Yapılan transvajinal ultrasonografide sağ overde yaklaşık 3 cm’lik kistik yapı izlendi, uterus antevert, endometrial kalınlık 7 mm, sol over normal ve bilateral adneksial patoloji izlenmedi. Batında serbest sıvı yoktu. Hastanın yapılan beta-HCG tetkik sonucu 399 mIU/ml idi. Ayaktan takip edilen hastanın gün aşırı beta hcg tetkik sonuçları sırasıyla 387.396 ve 401 idi. Hastaya önce revizyon küretaj yapıldı, fakat revizyon sonrası beta HCG değerinde düşme olmadı ve patolojik incelemede koryonik villusler izlenmedi. Böylece hastaya ‘ektopik gebelik’ ön tanısı ile 50 mg/m2 dozdan metotreksat yapıldı. Metotreksat yapılan gün, 4. gün ve 7. gün beta HCG değerleri sırasıyla 401.399 ve 415 idi. Değerlerinde düşme olmayan hastaya aynı dozdan 2. doz metotreksat verildi. Dördüncü gün beta HCG’si 335, 7. gün ise 361 olunca hastaya diagnostik laporoskopi yapılması planlandı. Diagnostik laparoskopide bilateral tubalar ve sol over normal. sağ overde 3 cm’lik şüpheli alan mevcuttu ve bu alandan wedge biopsi yapıldı. Alınan materyalin patolojisi ‘disgerminom’ olarak raporlandı.
Sonuç
Ektopik gebelik nedeni ile takip edilen hastalarda metotreksat tedavisini yanıtsılık durumunda ve ultrasonografide ektopik gebeliğe ait odak olmadığı durumlarda disgerminom ayrıcı tanıda akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Ektopik gebelik, disgerminom, pelvik ağrı.