Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal megasistis- artmış ense kalınlığı ve kromozomal anomali birlikteliği: Olgu sunumu

Fatma Uysal, Gürhan Adam, Mustafa Reşorlu, Meryem Gecer, Ayşenur Çakır Güngör, Ahmet Uysal

Künye

Fetal megasistis- artmış ense kalınlığı ve kromozomal anomali birlikteliği: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):49 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Fatma Uysal1,
Gürhan Adam1,
Mustafa Reşorlu1,
Meryem Gecer2,
Ayşenur Çakır Güngör2,
Ahmet Uysal2

  1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR
  2. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale TR
Yazışma Adresi

Fatma Uysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Kromozomal anomaliler ile birlikteliği sıklıkla izlenen fetal megasistis olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu

Otuzyedi yaşında ve gebeliğinin 13. haftasındaki gebede obstetrik ultrasonografide fetal mesane longitudinal çapı 21x32 mm olup amniyon sıvısı normaldi. NT değeri 4.4 mm ölçüldü. Ultrasonografide başka bir özellik saptanmadı. Hastanın 16. haftada yapılan ultrasonografisinde aynı bulguların persistansı üzerine amniosentez yapıldı. Amniosentez sonucu Trizomi 13 çıkan hastanın gebeliği ailesinin de izni alınarak sonlandırıldı.

Tartışma

Gebeliğin 10-14. haftalarında fetal mesane longitudinal çapının > 7 mm olması olarak tanımlanan fetal megasistis 1/1500 doğumda görülür. Gebeliğin 18-20 haftaları arasındaki anomali taraması sırasında, mesane görülmelidir. Normal bir fetus düzenli olarak miksiyon yapar ancak mesane tam olarak boşalmaz, daima bir miktar rezidü idrar içerir.
Fetal megasistis iki ana sebeple oluşur. Birincisinde mesanenin dışındaki idrar akımında problem olabilir, bu durum sıklıkla erkeklerde üretranın yanlış gelişiminin bir sonucu olarak meydana gelir. İkinci grup ise obstrüktif olmayan sebeplere bağlı mesane büyümesidir.

Sonuç

Fetal Megasististe, gebeliğin 10-14.haftasındaki fetal mesane longitudinal çapı 7-15 mm arasında olan fetusların %25’inde kromozomal anomaliler saptanmaktadır. Bu anomalilerden en sık görülenleri Trizomi 13 ve 18 olabileceği unutulmamalıdır. Kromozomal olarak normal olan grupta sonrasında herhangi bir sekel ya da yan etki gelişmeksizin olguların %90’ı iyileşmektedir.

Anahtar Kelimeler

Megasistis, artmış NT kalınlığı, kromozomal anomali.