Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Medyada yer alan sağlıkla ilgili haber ve programların gebelerde glukoz tolerans testinin kabulü üzerine etkileri. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S5-S6 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Şükran Esra Özkaplan1,
Merve Özusta2,
Fatma Mekseliyna Kökmen2,
Muhammed Azgın2,
Mehmet Yılmaz2,
Duygu Aykaç2,
İlayda Kavuzlu2,
Elif Kirişçi2,
Doğukan Karlı2,
Oğuzhan Kara2,
Pınar Günel Karadeniz3,
Zeynep Özlem Soran4

  1. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep
  2. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep
  3. SANKO Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Gaziantep
  4. Pittsburgh Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Pittsburgh, PA, ABD; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Yazışma Adresi

Şükran Esra Özkaplan, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Günümüzde sağlıkla ilgili haberlere medyada sık yer verilmekte ve bu haberler kişilerin yaşamlarında bazen olumlu bazen olumsuz değişikliklere neden olmaktadır.Bu çalışmadaki amacımız gebelerin şeker yükleme testi (GGT= Glukoz Tolerans Testi) hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek, bu konu ile ilgili medyada yer alan programların ve uzmanı tarafından bilgilendirmenin gebeler üzerindeki etkisini tespit etmektir.
Yöntem
Araştırmamıza Gaziantep ilinde bulunan Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine gelen 17–52 yaş arası gebe\doğurgan kadınlar dahil edilmiştir. GTT’nin ne kadar bilindiği, teste olumlu\olumsuz bakanların hangi kaynaktan bilgi aldığı gibi veriler yüz yüze anket uygulama metodu kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular
Araştırmamıza yaş ortalaması 31 olan 588 kadın dahil edilmiştir. Yüzde 39’u lise mezunu olan katılımcıların %59’u çalışmamaktadır. Katılımcıların %87’si gebedir ve ilk gebeliği olmayanların %48’i önceki gebeliklerinde GTT yaptırmamıştır. GTT yaptırmayanların %44’ü lise mezunu, %62’si ise çalışmamaktadır ve büyük çoğunluğu GTT’nin bebeğe zarar vereceğini düşünmektedir. GTT’nin içeriğini yanlış bildiği halde GTT yaptırmayanların oranı %53’tür. Şimdiki gebeliğinde GTT yaptırmayanların %43’ünün fikri herhangi bir kaynaktan aldığı bilgiler sonucu olumsuz değişmiştir, testi yaptırmayanların %41’i fikrinin olumlu\olumsuz değişmesinde medyanın etkili olduğunu belirtmiştir.Daha önceden GTT hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak fikrinin olumsuz değişmesinde medyanın etkili olduğunu söyleyenlerin oranı ise %51’dir. Testi yaptırmayanların %73’ü çevresinde testten olumsuz etkilenen olmadığını belirtmiştir. Doktorundan bilgi alanlar %78 oranında GTT yaptırmıştır. GTT ile ilgili verilen eğitimden sonra testi onaylamayanların %68’inin fikri olumlu yönde değişmiştir.
Sonuç
Çalışmamızın sonucunda gebe veya gebe kalma ihtimali olan kadınların medyadan aldığı bilgiler doğrultusunda GTT hakkında olumsuz düşündükleri belirlenmiştir. Doktor tarafından verilen eğitim büyük çoğunluğun olumsuz düşüncesini değiştirmiş ve GTT testini yaptırmalarına neden olmuştur. Eğitimin katkısını gösteren bu çalışmamız aynı zamanda medyadaki bilgilendirmenin daha kontrollü yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulaması çerçevesinde desteklenmiştir (Proje no: PRJ2015).
Anahtar Kelimeler