Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte ilaç kullanımı: Tıp fakültesi mezuniyet öncesi kadın hastalıkları ve doğum müfredatlarında ne oranda yer alıyor?

Mekin Sezik, Erol Gürpınar

Künye

Gebelikte ilaç kullanımı: Tıp fakültesi mezuniyet öncesi kadın hastalıkları ve doğum müfredatlarında ne oranda yer alıyor?. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S18 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Mekin Sezik1,
Erol Gürpınar2

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta
  2. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya
Yazışma Adresi

Mekin Sezik, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelerin yaklaşık üçte ikisi mineral ve vitamin destekleri dışındaki çeşitli ilaçları kullanmaktadır. Gebelikte ilaç kullanımı, sahadaki hekimlere sıklıkla danışılan ve hekimlerin bilgi eksikliği hissettiği konulardan birisidir. Mevcut araştırmada, Türkiye’deki tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi dönem kadın hastalıkları ve doğum müfredatlarında gebelikte ilaç kullanımı başlığına ne oranda yer verildiğinin saptanması ve durum analizi yapılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Türkiye’deki tüm tıp fakültelerin 2015–2016 eğitim yılı mezuniyet öncesi kadın hastalıkları ve doğum yazılı müfredat içeriğine internet ortamında ulaşılması hedeflendi. Elde edilen kadın hastalıkları ve doğum programları (%66, 54/82) detaylı olarak incelenerek; “gebelikte ilaç kullanımı”, “teratojenisite” veya “teratoloji” şeklindeki teorik ders başlıkları değerlendirmeye alındı.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 54 müfredatın 41’inde (%76) gebelikte ilaç kullanımına dair ders başlığı mevcuttu. Ortalama (± standart sapma) ders saati sayısı 1.37 (0.49) olarak hesaplandı (dağılım aralığı: 1–2 ders saati). Müfredatında başlık bulunmayan (n=13) tıp fakültelerinin tümünün 1992 ve sonrasında kurulmuş okullar olduğu saptandı.
Sonuç
Türkiye’deki tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi kadın hastalıkları ve doğum müfredatlarının dörtte birinde, gebelikte ilaç kullanımına dair bir ders başlığı mevcut değildir. Özellikle son 25 yılda kurulmuş nispeten yeni tıp fakültelerinin ders programlarında, bu açıdan iyileştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından TYL-2014-76 proje numarası ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler