Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Ağır immun Hidrops´ta fetal prognoz. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):26-26

Yazar Bilgileri

Lemi İbrahimoğlu,
Hayri Ermiş,
Atıl Yüksel,
Tanju Demirören,
Ergin Bengisu

  1. İ.Ü. İst. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AB.D. Perinatoloji Bilim Dalı İSTANBUL TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D., Perinatoloji Bilim Dalı, prenatal tanı ve tedavi ünitesine 16.02.1991 ila 31.12.1993 tarihleri arasında başvuran 56 immunize Rh vakasına tedavi amacıyla toplam ı76 kez intrauterin transfüzyon (lUT) uygulandı. IUTlar serbest el tekniği uygulanarak ulıı'ason görüntülemesi altında 20G ve 15 sm'lik spinaı iğne kullanılarak yapıldı. Prenatal tanı ünitesine müracaat eden immunize Rh vakalarından 20 tanesinde ilk gelişlerinde asit saptandı. Bunların 4 tanesi hafif, 5 tanesi orta ve kalan II tanesi de ağır hidrops olarak değerlendirildi.
Bize ilk gelişinde ağır hidropsu olan II vakayı fetal prognoz açısından değerlendirdik. II vakanın ilk gelişlerindeki ortalama gebelik haftaları 26.81±2.4 olarak bulundu. Tüm vakalarda alınan tranfüzyon öncesi fetal hematokrit değerleri gebelik haftalarına göre -2SD'in altında idi. Transfüzyon öncesi ortalama inisyal htc değerleri 18.81±6.8 olarak bulundu. II vakaya toplam 28 defa IUT yapıldı. Bu vakalarda lUT arası intervallerin ortalaması 1O.64±3,4 gün idi. Olgulardan üçünde, yapılan transfüzyon sonrası hidropsun gerilediği görüldü ve çocuklar canlı olarak doğurtulup sağ ve sağlıklı olarak taburcu edildi. 5 olguda fetuslar intrauterin olarak kaybediidi. Bir fetus IUT sonrası ağır fetal bradikardi gelişmesi ve persiste etmesi üzerine acilen sezaryana alındı ve yenidoğan postpartum erken dönemde kaybediIdi. Kalan iki fetus ise ağır hidropslu olarak doğdu ve yenidoğan yoğun bakımına rağmen postpartum erken dönemde kaybediidi. Ağır hidropslu olgularda perinatal mortalite % 72.7 (8/l1) olarak bulundu. Tüm olgularda obstetrik anamnezlerin kötü olduğu tespit edildi. Yapılan tüm lUTların başarılı olması ve transfüzyon sonrası fetal hematokritin istenilen seviyeye yükseltilmesine rağmen üç olgu haricinde fetal hidropsun gerilemediği görüldü. Bu gruptaki perinatal mortalitenin çok yüksek olmasını; obstetrik öyküsü yüklü olan bu vakaların bize geç başvurmaları sonucu gelişmiş olan ağır hidropslarının transfüzonlara cevap vermemesine bağlamaktayız.
Anahtar Kelimeler

-