Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Biyolojik profill ve NST skorlama sistemlerinin karşılaştırılması

Gürkan Uncu, Hakan Ozan, Nuray Apaydın, Candan Cengiz

Künye

Biyolojik profill ve NST skorlama sistemlerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):42-42

Yazar Bilgileri

Gürkan Uncu,
Hakan Ozan,
Nuray Apaydın,
Candan Cengiz

  1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Bursa TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Kliniğimizde muhtelif nedenlerle yatan ve muhtemelen 24 saat içinde doğum yapacak olan 53 gebeye biyofizik profil (BP) uygulanmış ve BP içinde değerlendirilen fötal kalp atım değişiklikleri baseline-frekans-amplitüd-akselerasyon-deselerasyon özelliklerine göre yeniden değerlendirilerek skorlanmış ve 2 adet skorlama yöntemi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elli üç olgunun 12'sinde akut fötal distres (AFD) gelişmiş. 41' inde gelişmemiştir. Biyofizik profil skoru 8 ve 10 normal, 6-4-2-0 anormal olarak kabul edilerek yapılan istatistik çalışmalar sonucu negatif prediktif değeri 0.92, pozitif prediktif değeri 0.69, sensitivitesi 0.75, spesifisitesi 0.90 olarak bulunmuştur. AFD gelişen ve gelişmeyen 2 grup halinde değerlendirdiğimiz olgularda, AFD gelişen grupta ortalama BP skoru 5.17+1.67 ve 9.00+1.58 olarak saptanmıştır. Her 2 parametre için aradaki fark îstatistiki olarak anlamlıdır (p<0.001). Elli üç olgunun NST ve BP skorları arasında yapılan korelasyon analizinde kuvvetli derecede korelasyon bulunmuştur (r=0,785, p<0.001). Bu sonuçlara göre, antenatal bakımda biyofizik profilin değerli bir yöntem olduğunu, ama BP içinde kullanılan fötal kalp atım değerlendirmesinin bu skorlama yöntemi ile değerlendirildiğinde, BP ile aynı değeri taşıyabileceğini söylüyoruz.
Anahtar Kelimeler

-