Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İntrauterin gelişme geriliği (IUGR) olan gebelerde obstetrik yaklaşım

İsmet Karlık, Melehat Kesim, Meryem Ustaoğlu, Abdullah Tahtacı

Künye

İntrauterin gelişme geriliği (IUGR) olan gebelerde obstetrik yaklaşım. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):49-49

Yazar Bilgileri

İsmet Karlık,
Melehat Kesim,
Meryem Ustaoğlu,
Abdullah Tahtacı

  1. Şişli Etfal Hastanesi III. Kadın ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Fetal ağırlığın gebelik haftasına göre 10 persantilin altında olduğu gebeliklerde IUGR'dan bahsedilebilir. ib'GR'lı olgularda perinatal mortalite artmıştır. Şişli Etfal Hastanesi III. Kadın Hastalıkları ve .Doğum Kliniğinde yapılan bu çalışmada IUGR olduğu kanıtlanmış 110 olgu ve kontrol grubu olarak 23 olgu incelendi. Olgularımızın yaş dağılımı 16-38 arasında ve % 54.6'sı multipar idi. Olgulara biyofizik profil değerlendirmesi yapıldı ve travayları kardiotoko-grafi (CTG) ile izlendi. Çalışma grubunda, 81 olguda (% 73.6) normal spontan doğum, 5 olguda (% 4.6) vakum ck-straksiyon ve 24 olguda (% 21.8) sezeryan (C/S) uygulandı. Her iki grup arasında doğum şekli açısından anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Çalışma grubunda birinci dakika apgar skorları iyi olanlar (6 üstü) % 53.6 iken, kontrol grubunda % 30.3 olarak bulundu. Yenidoğan kliniğinde izlenen düşük doğum tartılı (SGA) bebeklerde haptomedal mortalite % 15.5 idi. lUGR'lı olgularda doğum şekline karar verirken fetus iyi değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler

-