Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Bupivakain ile epidural analjezinin maternal, fetal ve doğum eylemi üzerine etkisi

Başar Tekin, Turgay Şener, İrfan Diktere, Belkıs Tanrıverdi, Hikmet Hassa, Sinan Özalp, Fezan Şahin

Künye

Bupivakain ile epidural analjezinin maternal, fetal ve doğum eylemi üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):52-52

Yazar Bilgileri

Başar Tekin1,
Turgay Şener1,
İrfan Diktere1,
Belkıs Tanrıverdi2,
Hikmet Hassa2,
Sinan Özalp1,
Fezan Şahin3

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Eskişehir TR
  2. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestesiyoloji ABD. Eskişehir TR
  3. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Son zamanlarda ağnsız doğum için epidural analjezi popüler olmaya başlamıştır. Epidural analjezinin doğum eylemini uzattığı ve rotasyon anomalilerine neden olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle prospektif olarak bupivakain ile epidural analjezinin doğum eylemi ve feto-maternal yan etkisini araştırdık.

Yöntem

Gebelik takibinde ağrısız doğum programına alınan 63 gebede bupivakain ile epidural analjezi uygulandı. Olguların ağn duyusu sübjektif olarak değerlendirildi. Gerektiğinde eylem süresince ek dozlar yinelendi.

Bulgular

Epidural analjezi ile kontrol grubu arasında doğum sekli, rotasyon anomalisi, sezaryen ve vakum ek-slraksiyon endikasyonlan bakımından fark bulunmadı. Epidural analjezi grubunda doğum eyleminin 2. evresi kontrol grubuna göre uzamış olup istatistiksel olarak önemliydi (p<0.05). Fetüsun 1. ve 2. dakika APGAR skorları karşılaştırıldığında 2 grup arasında fark bulunmadı. Epidural analjezi grubunda % 1.6 parsiyel motor blok. % 17.5 glob vesik-al, % 4,7 baş ağrısı gözlendi. Yüzde 85.8 oranında iyi analjezik etki elde edildi.

Sonuç

Epidural analjezi doğum eyleminin 2, evresini uzatmakta ancak rotasyon anomalisini ve operatif doğum oranım arttırmamaktadır. Analjezik etki iyi seviyelerde olup fetiis üzerine yan etki oluşturmamaktadır. Matemi»! yan etkiler ise basit ve geçici olmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-