Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Hellp sendromu erken tanısında serum haptoglobin düzeyinin prediktif değeri

Erdal Avni Arıgüloğlu, Ayhan Ayanoğlu, Yavuz Ceylan, Eray Ulu, Remzi Uncu

Künye

Hellp sendromu erken tanısında serum haptoglobin düzeyinin prediktif değeri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):18-18

Yazar Bilgileri

Erdal Avni Arıgüloğlu,
Ayhan Ayanoğlu,
Yavuz Ceylan,
Eray Ulu,
Remzi Uncu

  1. SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.


Giriş

Haptoglobin, intravasküler hemoliz sonucu oluşan serbest hemoglobini bağlayan bir glikoproteindir. HELLP sendromu da hemoliz ile seyreden bir multisistem hastalığı olduğuna göre, haptoglobin düzeyinde azalma kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu çalışma, haptoglobinin HELLP sendromu erken tanısındaki yerini araştırmak amacıyla düzenlendi. 

Yöntem

Gebelik hipertansiyonu tanısı alan 22 olgu çalışma grubunu, hiçbir yakınması olmayan 20 olgu kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma grubundaki olgulardan 14 tanesi preeklampsi, 8 tanesi ise HELLP sendromu tanısı aldı. Çalışma grubundaki olgularda haftada iki kez, kontrol grubunda ise bir kez haptoglobin ölçümü yapıldı. Serum haptoglobin ölçümü radiyal immundiftizyon jel yöntemi ile yapıldı. Kontrol grubundaki olgular doğuma kadar aylık kontrollerle izlendiler.

Bulgular

Haptoglobin düzeyi; preeklamptik olgularda, kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük, HELLP sendromlu olgulara göre ise anlamlı derecede yüksek olarak bulundu. Preeklampsi tanısı alan 14 olgunun 4 tanesinin ortalama haptoglobin düzeyi daha sonraki ölçümlerde azalma gösterdi. Bunu, klinik ağırlaşma, trombosit sayısında azalma ve LDH düzeyinde artış izledi. 2 olguya HELLP sendromu tanısı konulurken, ağır preeklampsi tanısı alan diğer 2 olgu ise viabilite sınırını aşmıştı bu nedenle doğum indüksiyonu uygulandı. Kontrol grubundaki olguların tümünde haptoglobin düzeyi normal sınırlarda idi ve hiçbirinde preeklampsi gelişmedi.

Sonuç

İyi bir klinik gözlemle haptoglobin değerinin düşüşü, trombosit sayısındaki düşüşle korelasyon göstermektedir. Bu nedenle, seri haptoglobin ölçümünün, HELLP sendromu tanısında önemli bir yeri vardır.
Anahtar Kelimeler

-