Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde eklamptik hastaların insidansı ile maternal ve perinatal mortaliteleri

Mustafa Başbuğ, Ercan Aygen, İbrahim Demir, Serdar Serin, Mehmet Tayyar

Künye

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde eklamptik hastaların insidansı ile maternal ve perinatal mortaliteleri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):22-22

Yazar Bilgileri

Mustafa Başbuğ,
Ercan Aygen,
İbrahim Demir,
Serdar Serin,
Mehmet Tayyar

  1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kayseri TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Eklampsi insidansı toplumlar arasında değişim göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde %0 0.29-0.74 oranında görülürken, gelişmekte olan ülkelerde ise %0 13-22 oranına kadar yükselmektedir. Eklampsi ayrıca gelişmekte olan ülkelerde maternal ve perinatal mortalitenin başlıca sebeplerindendir. Eklamptik hastalarda maternal mortalite gelişmiş ülkelerde % 0.01 düzeylerine inmişken, gelişmekte olan ülkelerde % 12'e varan oranlar bildirilmektedir. Perinatal mortalite ise gelişmiş ülkelerde %0 100 civarında iken, gelişmekte olan ülkelerde ise %0 300 oranını geçen rakamlar rapor edilmektedir. Bu retrospektif çalışmadaki amacımız 1985-1994 yılları arasında hastanemizdeki eklampsi insidansını ve bu olgularda maternal ve perinatal mortalite sonuçlarımızı saptamak, beşer yıllık dönemler halinde karşılaştırarak geleceğe yönelik planlar yapmaktır.

Yöntem

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1985-1994 yılları arasında gerçekleşen tüm doğumlar retrospektif olarak incelendi ve 1985-1989 ile 1990-1994 yılları arasındaki eklamptik hastaların insidansı, maternal ve perinatal mortalite oranları karşılaştırıldı.

Bulgular

1985-1989 yıllarında %0 8.44 (35 olgu) oranında eklampsi olgusuna rastlanırken, 1990-1994 yıllarında %0 12.78 (66 olgu) oranında eklampsi olgusuna rastlandı (p<0.05). Bu olgulardan ilk 5 yılda 1 olgu, ikinci 5 yılda ise 2 olgu hastanemizde antenatal takip altındaydı (p>0.05). İlk 5 yıllık dönemde % 8.57 (3/35) olan maternal mortalite oranı, ikinci 5 yıllık dönemde % 3.03 (2/66)'e düşmüştür (p>0.05). Perinatal mortalite oranı ise %0 285.71 (10/35)'den %0 242.42 (16/66) oranına inmiştir (p>0.05).

Sonuç

Hastanemizin bölgemizde giderek artan referans konumu nedeniyle iki 5 yıllık dönem arasında eklampsi insidansında önemli oranda artış gözlendiği ve bu olgulardan çok az sayıdaki hastanın hastanemizde antenatal takip almasından dolayı maternal ve perinatal mortalite oranında yeterli azalma elde edilemediği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler

-