Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemi ile elde edilen çoğul gebeliklerde embriya redüksiyonu uygulaması ve sonuçları

Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Alp Nuhoğlu, Nuri Danışman, Ahmet Z. Işık, Murat Taşdemir, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberoğlu

Künye

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemi ile elde edilen çoğul gebeliklerde embriya redüksiyonu uygulaması ve sonuçları. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):34-34

Yazar Bilgileri

Semra Kahraman,
Kubilay Vicdan,
Alp Nuhoğlu,
Nuri Danışman,
Ahmet Z. Işık,
Murat Taşdemir,
Gurur Polat,
Osman D. Özgün,
Kutay Biberoğlu

  1. Sevgi Hastanesi Yardımcı Üreme Teknikleri ve Reprodüktif Endokrinoloji Ünitesi Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

İnvitro Fertilizasyon (IVF) ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) gibi yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı çoğul gebelik sıklığını artırmaktadır. Transfer edilen embriyo sayısının artışı ile transfer başına daha yüksek oranda gebelik elde edilmekle beraber, bu durum özellikle endometrial reseptivitesi yüksek olan kadınlarda çoğul gebelik riskinde belirgin bir artışa neden olmaktadır. Üç veya daha fazla fetusun bulunduğu gebeliklerde sonuçlar oldukça kötü olup, prematurite ve buna bağlı komplikasyonlar ikiz gebeliklere göre belirgin olarak fazladır. Bu tür gebeliklerin selektif olarak ikize indirgenmesi başarılı bir gebelik sonucu için iyi bir alternatif olarak gözükmektedir. Bu çalışmada testis, epididimal ve ejakülat spermleri kullanılarak ICSI yapılan ve üçüz ya da dördüz gebelik elde edilen toplam 12 çoğul gebelik olgusunda yapılan embriyo redüksiyonu ve sonuçları değerlendirildi.

Yöntem

Embriyo redüksiyonu işlemi tüm olgularda 10-12 gebelik haftaları arasında yapıldı ve transabdominal yol kullanıldı. Redükte edilecek embriyonun seçiminden sonra, ultrasonografi eşliğinde 22 gauge'luk bir spinal iğne ile fetusun toraksına girilerek 2-3 mEq KCL enjekte edildi. Fetal kalp atımlarının tamamen kaybolmasından sonra iğne çıkarılarak işleme son verildi.

Bulgular

Üçü testis spermleri (TESE) ve ikisi epididimal spermlerin (MESA) kulanımı ile elde edilen toplam 11 üçüz ve bir dördüz ICSI gebeliğinde embriyo redüksiyonu yapıldı ve işleme bağlı hiçbir komplikasyon gelişmeksizin gebelikler ikize indirgendi.

Sonuç

IVF ve ICSI sıkluslarında çoğul gebelikten kaçınmanın en iyi yolu fazla sayıda embriyonun transfer edilmemesidir. Buna rağmen, özellikle yüksek endometrial reseptivitesi olan kadınlarda, 3 veya daha fazla fetusun olduğu çoğul gebelikler gelişebilmektedir. Bu durumda ultrasonografi eşliğinde transabdominal yolla yapılan embriyo redüksiyonu güvenilir ve etkili bir yöntem olup daha tatminkar bir gebelik sonucu sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler

-