Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan alfa-fetoprotein yüksekliğinin gebeliğin sonucuna etkisi

Aysel Kabukçu, Lütfü S. Önderoğlu, Tekin Durukan, Yahya Laleli

Künye

İkinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan alfa-fetoprotein yüksekliğinin gebeliğin sonucuna etkisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):42-42

Yazar Bilgileri

Aysel Kabukçu,
Lütfü S. Önderoğlu,
Tekin Durukan,
Yahya Laleli

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Nöral tüp defekli ,çoğul gebelik, gebelik yaşının bilinenden büyük olması, fetal ölüm ve subamniotik hematom anne serumunda alfa-fetoprotein artışına neden olmaktadır. İkinci trimesterde anne serumunda a-fetoprotein yüksekliği olan gebeliklerin %50sinde bunun nedeni bilinmemekte ve açıklanamayan a-fetoprotein yüksekliği olarak adlandınlmaktadır. a-fetoproteinin açıklanamayan yükseldiği ile intrauterin gelişme geriliği, preterm eylem, preeklamsi gibi gebelik komplikasyonlarının gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla bu grup gebelerde, gebelik sonuçları değerlendirilmiştir.

Yöntem

Obstetrik polikliniğimizde Nisan 1992 ile Nisan 1995 tarihleri arasında takip edilmiş, gebeliklerinin 15-20 haftasında üçlü test taraması yapılmış ve bölümümüzde doğum yapmış olan 610 hasta değerlendirildi. 27 hastada açıklanamayan alfa-fetoprotein yüksekliği saptandı. Çoğul gebelikler, kromozomal ve yapısal anomali saptanan gebelikler,hCG>2,0 MOM olan gebelikler çalışmaya alınmadı. Alfa-fetoprotein ve hCG düzeyi 2MOMdan küçük olan 491 gebe kontrol grubuna alındı.

Bulgular

Anne serumunda açıklanamayan a-fetoprotein yüksekliği olan gebeliklerde kontrol grubuna göre, ortalama doğum haftası 2,3 hafta ve ortalama doğum kilosu 745 gr düşük bulundu(p< 0,01). Alfa-fetoprotein yüksekliği olan grupta kontrol grubuna göre preterm doğumun tahmini rölatif riski (odds ratio) 6,47ve %95 güvenirlilik sınırları 2,61-16,0 bulundu. Bu değerler preeklamsi için; 3,1(0,36-27,80) ve fetal gelişme geriliği için; 23,1 (6,86-77,70) olarak bulundu.

Sonuç

İkinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan alfa-fetoprotein yüksekliği olan olgularda gebelik komplikasyonlarının sıklığı artmıştır, bu gebelerin preterm eylem ve intrauterin gelişme geriliği açısından izlenmeleri gereklidir.
Anahtar Kelimeler

-