Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Kliniğimizde doğum yapan çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi

İ. Karlık, M. Kesim, K. Çalışkan, G. Koç, F. İnan

Künye

Kliniğimizde doğum yapan çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):47-47

Yazar Bilgileri

İ. Karlık,
M. Kesim,
K. Çalışkan,
G. Koç,
F. İnan

  1. Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Yüksek riskli gebelikler grubu içinde yer alan çoğul gebelikleri; tipleri, prezentasyon şekilleri, gebelik haftaları, fetal cinsiyetler ve ağırlıkları, doğum şekilleri, apgar skorları ve mortaliteleri yönünden incelemeyi amaç edindik.

Maternak Metod

Kliniğimizde doğum yapan 107 çoğul gebelik olgusu çalışma kapsamına alındı. Yüzdört ikiz gebelik ve 3 üçüz gebelik retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular 

Çoğul gebeliklerden 62'si (%57,9) dizigotik, 42'si (%39,3) monozigotik ikiz ve 3'ü (%2,8) üçüz gebelik idi. Olgularımızın 58'i (%54.2) spontan vajinal yol ile, 5'i (%4.7) müdahaleli vajinal yol ile, 44'ü (%4l.l) sezaryen ile doğurtuldu. Doğurtulan toplam 217 fetüsten 133'ü (%6l.3) dişi, 84'ü (%38.7) erkek olarak saptandı. Ölü doğan fetüs sayısı 17 (%7.8) idi. Yüzyedi çoğul gebelik olgusunun 5'inde (%4.7) anomali saptandı ve bunların hepsi monozigotik ikiz idi. Canlı doğan 200 fetüsten 35'inin (%17.5) ilk dakika apgar skoru 7'nin altında idi.

Sonuç

Gebelik seyrini, doğum ve doğum sonrası prognozu etkileyebilen çoğul gebelikler, maternal ve fetal komplikasyonlar açısından risk taşımaktadırlar.
Anahtar Kelimeler

-