Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Multifetal çoğul gebeliklerde fetal redüksiyonun gebelik prognozuna etkisi

Akgün Yıldız, Zeki Taner, Özdemir Himmetoğlu

Künye

Multifetal çoğul gebeliklerde fetal redüksiyonun gebelik prognozuna etkisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):50-50

Yazar Bilgileri

Akgün Yıldız,
Zeki Taner,
Özdemir Himmetoğlu

  1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı - Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Ovulasyon indüksiyonu ve asiste üreme tekniklerinin daha yaygın kullanımına bağlı olarak, giderek artan oranda karşımıza çıkan multifetal çoğul gebelikler, artmış abortus ve immatür/prematür doğum nedeniyle, kötü prognoza sahip gebelikler olarak kabul edilmektedir. Fetal redüksiyon ile fetüs sayısının ikiye indirgenmesinin, gebeliğin ileri gebelik haftalarına ulaşmasını ve böylece prognozun düzelmesini sağladığı vurgulanmaktadır.

Yönten

Mayıs 1993-Ocak 1996 tarihleri arasında indüksiyon sonucu olmuş 4 veya daha fazla fetüs saptanan veya kliniğimize refere edilen multifetal çoğul gebeliklerde redüksiyon sonuçları incelenerek, redüksiyonun gebeliklerin prognozu üzerine etkisi araştırıldı.

Bulgular

 5 Olgudan üçü dördüz, biri beşiz ve biri sekiziz gebelik idi. Redüksiyon işlemi 10-12. haftalar arasında gerçekleştirildi. Sekiziz gebelik iki seansta üçüz gebeliğe, diğer tüm gebelikler tek seansta ikiz gebeliğe indirildi. Beşiz gebelik redüksiyondan üç hafta sonra, sekiziz gebelik ise bir hafta sonra abortusla sonuçlandı. Dördüz gebeliklerden biri 28., diğeri 29. haftada sonlandı. Bu bebeklerden biri antenatal, ikisi neonatal ex oldu. Bir bebek normal ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürüyor. Dördüz gebeliklerden biri ise halen redüksiyon sonrası ikiz gebelik olarak problemsiz devam ediyor.

Sonuç

 Fetal redüksiyon, multifetal çoğul gebeliklerde prognozu iyileştirecek bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Ancak, bizim beş redüksiyon olgumuzdan ikisi abortus, ikisi immatür doğum ile sonuçlanmıştır. Bir gebelik halen problemsiz olarak devam etmektedir. Sonuçlanan dört gebeliğe baktığımızda, fetal redüksiyonun gebelik süresini ve dolayısıyla prognozunu çok fazla etkilemediği izlenimini vermektedir. Ancak, bu konuda kesin birşey söyleyebilmek için daha fazla sayıda olguya ve indüksiyon sonrası redüksiyon uygulanmamış ikiz ve multifetal çoğul gebeliklerle birlikte kontrol grubu oluşturulan, karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler

-