Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebeliğe bağlı bacak kramplarında oral magnezyum tedavisi

Cüneyt Eftal Taner, M. Sancı, E. Balık, N. Yensel, E. Turan, S. Kılıç, G. Derin, A. Kaçar

Künye

Gebeliğe bağlı bacak kramplarında oral magnezyum tedavisi . Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):78-78

Yazar Bilgileri

Cüneyt Eftal Taner,
M. Sancı,
E. Balık,
N. Yensel,
E. Turan,
S. Kılıç,
G. Derin,
A. Kaçar

  1. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebeliğe bağlı bacak kramplarında oral magnezyum tedavisinin etkinliği araştırıldı. Polikliniklerimize 20 ila 36. gebelik haftaları arasında bacak krampları nedeniyle başvuran hastalarda rutin incelemelerle birlikte serum mag­nezyum ve kalsiyum seviyeleri ölçüldü. Bacak krampları hakkında ayrıntılı anamnez alınarak krampların ağrı derecesi visüel skala ile değerlendirildi. 48 olgudan oluşan çalışma grubuna tek doz demir preparatı ile birlikte 610 mg Magnezyum Sitrat içeren çiğneme tabletlerinden 3x1 (Magnezyum Diasporal, Protina Germany), kont­rol grubunu oluşturan 17 olguya ise plasebo olarak tek doz demir preparatı verildi, 15 ila 30 gün sonra yapılan kontrollerde şikayetler tekrar değerlendirilerek senim magnezyum ve kalsiyum değerleri incelendi. Her iki gru­bun klinik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Her iki grubun tedavi öncesi ve sonrası serum mag­nezyum ve kalsiyum değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Tedavi grubunda bacak kramplarının anlam­ lı ölçüde azaldığı saptandı, (p<0.0001) Bacak krampları plasebo verilen kontrol grubunda ise anlamlı bir azal­ ma göstermedi. Tedavi grubunda bir olgu yan etkiler nedeniyle tedaviyi sürdüremedi. Altı olguda ise hafif yan etkiler izlendi. Sonuç olarak gebelikte oluşan bacak kramplarında oral magnezyum tedavisinin etkin olarak kul­ lanılabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler

-