Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ebstein anomalisinin 3 boyutlu ultrasonografi ile prenatal değerlendirilmesi

Selim Büyükkurt, Nazan Özbarlas, Cansun Demir, Fatma Tuncay Özgünen, Cüneyt Evrüke

Künye

Ebstein anomalisinin 3 boyutlu ultrasonografi ile prenatal değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):82-82

Yazar Bilgileri

Selim Büyükkurt1,
Nazan Özbarlas2,
Cansun Demir1,
Fatma Tuncay Özgünen1,
Cüneyt Evrüke1

  1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Adana TR
  2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı Adana TR
Yazışma Adresi

Selim Büyükkurt, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Adana TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Mevcut bildiride 21. gebelik haftasında yapılan ultrasonografi sırasında Ebstein anomalisi saptanan fetüse ait kardiyak incelemelerin hacimsel dört odacık görüntüsü sunulacaktır. Bu sayede nadir bir kalp malformasyonu olan Ebstein anomalisi, fetal kardiyak üç boyutlu ultrasonografinin önemi de vurgulanarak, tanımlanacaktır.
Yöntem
Tek bir kalp döngüsü içinde hacimsel veri elde etmek için cihaz düşük çözünürlük ve 25 derecelik tarama açısına ayarlandı. Başlangıç pozisyonu olarak apeksten elde edilmiş dört odacık görüntüsü alındı
Bulgular
Alınan çoklu planlı resmin işlenmesi ile kalbin dört odacık kesitinin üç boyutlu görüntüsü elde edildi.
Sonuç
Ebstein anomalisi, nispeten nadir bir konjenital kalp malformasyonudur. Tüm konjenital kalp hastalıkları içindeki payı %0.3 ila 0.6 arasındadır. İki boyutlu sonografide triküspit kapağın septal ve posterior yaprakçıklarının apekse doğru yer değiştirdiğinin saptanması ile tanı konulabilir. Ebstein anomalisine sıklıkla triküspit kapak yetmezliği, kardiyomegali ve kardiyak aks deviasyonu eşlik etmektedir
Ayrıca fetal kalbin üç boyutlu incelenmesi, anatominin daha nitelikli tanınmasını sağladığı gibi hacimsel bilginin saklanarak sonrasında incelenmesine de imkân tanımaktadır. 
Anahtar Kelimeler

Ebstein Anomalisi, ekokardiyografi, üç boyutlu ultrasonografi, prenatal tanı

-