Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Sezaryen doğum sonrasında intramusküler enjeksiyon nedeniyle oluşan meralgia parestetika: Olgu sunumu

Mustafa Ulubay, Emre Cemal Gökçe, Tuğrul Adıgüzel

Künye

Sezaryen doğum sonrasında intramusküler enjeksiyon nedeniyle oluşan meralgia parestetika: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):96-97

Yazar Bilgileri

Mustafa Ulubay1,
Emre Cemal Gökçe2,
Tuğrul Adıgüzel3

  1. Beytepe Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Ankara TR
  2. Beytepe Asker Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Ankara TR
  3. Beytepe Asker Hastanesi Nöroloji Kliniği Ankara TR
Yazışma Adresi

Mustafa Ulubay, Beytepe Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş ve Amaç
Meralgia parestetika, lateral femoral kutaneus sinirin inguinal kanaldan geçişi sırasında sıkışması sonrasında oluşan bir tablodur. Sadece duysal lif taşımasından dolayı bu sinirin innerve ettiği ön ve yan uyluk bölgesinde uyuşma ve hissizlik görülmektedir. Özellikle gebelik, dar elbise giyilmesi, retroperiton bölge tümör cerrahileri etken olabilmektedir. Makat prezantasyon nedeniyle sezaryen doğum gerçekleştirilen bir hastamızda intramusküler enjeksiyona bağlı olarak gelişen meralgia parestetika olgumuzu sunuyoruz.
Olgu sunumu
 Yirmi beş yaşında birinci çocuğuna term gebe olan hastaya makat prezantasyon nedeniyle, genel anestezi altında sezaryen doğum planlandı ve 3300 g ağırlığında sağlıklı erkek bebek doğurtuldu. İntraoperatif ve postoperatif bir problem ile karşılaşılmayan hasta postoperatif 2. günde taburcu edildi. Hasta postoperatif 3. gün sol uyluk ön yan kısımda yanma, uyuşma ve karıncalanma hissi ile kliniğimize tekrar başvurdu; yapılan muayenesinde sol uyluk ön yan bölgede derin palpasyonda ağrı ve hassasiyet saptandı. Hastanın nörolojik muayenesi doğal olarak saptandı. Hastanın ameliyat notları ve postoperatif ilaç tedavi takip formaları incelendiğinde, 100 mg meperidinin intramusküler olarak ameliyat bitiminde sol uyluk yan kısma uygulandığı saptandı. Biyokimyasal ve hematolojik parametreleri doğal olan hastaya günde 3 kez parasetamol 500 mg tablet önerildi. Hastanın takiplerinde mevcut şikâyetlerinin azalarak 3 hafta sonra kaybolduğu izlendi.
Sonuç
İntramusküler enjeksiyonlar, analjezi ve antibiyoterapi amaçlı olarak kolay uygulanabilirlik ve hızlı etkinlik nedeni ile düşük dozlarda ilaç kullanımı için sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle intramusküler enjeksiyonlarda uygun anatomik lokalizasyon seçimi ve uygun teknikle yapılması önemlidir. Özellikle anestezi altındaki hastalara yapılan intramusküler enjeksiyonlar sırasında dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-