Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Rusty pipe sendromu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(2):85-86 DOI: 10.2399/prn.17.0252006

Yazar Bilgileri

Ersin Çintesun,
Ayhan Gül,
Serra Akar,
Huriye Ezveci,
Çetin Çelik

  1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya
Yazışma Adresi

Ersin Çintesun, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 05 Temmuz 2017

Kabul Edilme Tarihi: 27 Temmuz 2017

Erken Baskı Tarihi: 29 Temmuz 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar Çakışması: Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Rusty pipe sendromu, emziren annelerde bilateral kanlı meme başı akıntısına neden olabilen fizyolojik bir durumdur. Bu yazıda ikiz bebek doğurmuş bir hastada rusty pipe sendromu olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu
Yirmi sekiz yaşındaki 33 hafta primigravid ikiz gebe hastanemizde sezaryen ile erken doğum yaptı. Her iki bebek prematüriteye bağlı olarak yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Anne ameliyat sonrası ilk saatinde pompayla süt sağmaya başladı. Göğüslerden bilateral ve ağrısız kanlı süt akıntısı olduğu gördü. Meme muayenesinde herhangi bir hassasiyet, şişme, kitle lezyonu, çatlak veya fissür saptanmadı. Ultrasonografi sonucunda memede kitle, duktuslarda dilatasyon gibi bir patoloji görülmedi. Akıntının sitolojik incelemesinde neoplastik hücreler gözlenmedi. Anneye sütünü pompa ile sağmaya devam etmesi önerildi ve sonrasında kanlı akıntı 7 gün içinde kendiliğinden geriledi ve tekrar etmedi. Hastanın emzirmesinde bir sorun gözlenmedi.
Sonuç
Rusty pipe sendromu dramatik semptomlarına rağmen iyi huylu fizyolojik bir durumdur. Bu nedenle, bu durumun uygun şekilde yönetilmesi, gereksiz araştırmalardan kaçınılması ve annelerde kaygının azaltılması bakımından laktasyondaki annelerle uğraşan sağlık personelinin bilinçlendirilmesi çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler

Rusty pipe sendromu, kanlı akıntı, emzirme.

Giriş
Emzirme döneminde memelerdeki kanlı akıntı hem annede hem de hekimlerinde endişe yaratabilir, ancak genellikle zararsız ve kendi kendini sınırlayan durumdur. Meme başında kanama; çatlamış meme uçları, mastit, travma, duktal papillom ve fizyolojik olabilir. Rusty pipe sendromu laktasyondaki annelerde bilateral kanlı akıntıya neden olan iyi huylu fizyolojik bir durumdur. Laktasyonun ilk haftasının başında kanlı meme başı akıntısı olan bazı kadınlar için tanımlanmıştır.[1] Bu yazıda ikiz bebek doğuran bir hastada görülen rusty pipe sendromunu sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu
Yirmi sekiz yaşındaki 33 hafta primigravid ikiz gebe hastanemizde sezaryen ile erken doğum yaptı. Bebekler 1600 gram ve 2060 gram tartılarak prematürite sebebiyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Annenin postoperatif 1. saatte pompa ile sütünü sağarken göğüslerinden bilateral, ağrısız kanlı süt akıntısı olduğu görüldü (Şekil 1). Meme muayenesinde herhangi bir hassasiyet, şişme, kitle lezyonu, çatlak veya fissür saptanmadı. Ultrasonografi sonucunda memede kitle, duktuslarda dilatasyon gibi bir patoloji saptanmadı. Akıntının sitolojik incelemesinde neoplastik hücreler gözlenmedi. Anneye sütünü pompa ile sağmaya devam etmesi önerildi, sonrasında kanlı akıntı 7 gün içinde kendiliğinden geriledi ve tekrar etmedi. Hastanın emzirmesinde bir sorun gözlenmedi.
Tartışma
Rusty pipe sendromu emzirme sırasında rastlanılan ve anne sütünün neredeyse eski paslı borudan çıkan kirli suya benzer şekilde pembe, turuncu, kahverengi veya pas rengi görünmesi durumudur. Paslı renk genellikle kolostrum veya ilk anne sütü ile karışan az miktarda kan nedeniyledir. Bu durum sıklıkla ilk gebeliklerde emzirmenin ilk günlerinde ortaya çıkar. Rusty pipe sendromu fizyolojik bir durumdur ve göğüslerden ağrısız geçici kanamaya neden olur. Sendrom, ince bir kılcal damar ağına sahip hızla gelişen alveollerin artmış vaskülarizasyonu nedeniyle oluşur. Bu kılcal damarlar kolayca travmatize olur ve memelerden kanama ile sonuçlanır. Bu hassas damar ağı gebelik sırasında veya daha sık olarak emzirme döneminde hasar görür.[2] Emzirmeye ara verilmemeli bilakis teşvik edilmelidir. Bebek eğer kanlı sütü tolere edebilirse, bu süre içerisinde emzirmeye devam edilebilir. Kanlı ve seröz meme başı akıntısı, ciddi bir hastalığa da işaret edebilir. Bu durumda akıntı genellikle tek taraflı ve tek bir kanala lokalize, spontan ve kalıcıdır. Seröz (açık veya sarı), sanguinöz (kanlı) veya serosanguinöz (kan rengine çalan tonda) olabilir. Patolojik meme başı akıntısının en yaygın nedeni duktal papillomdur.[3,4] Patolojik meme başı akıntısı olgularının yüzde 5–15’inde sebep malignitedir.[5] Gebelik ve laktasyon sırasında kanlı meme başı akıntısı genellikle doğumdan 3–7 gün sonra düzelir ve emzirme için herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır. Eğer kanlı akıntı bir haftadan uzun süre devam ederse, ileri değerlendirmeye başvurulmalıdır.
Sonuç
Rusty pipe sendromu dramatik semptomlarına rağmen iyi huylu fizyolojik bir durumdur, bu nedenle, bu durumun uygun şekilde yönetilmesi, gereksiz araştırmalardan kaçınılması ve annelerde kaygının azaltılması bakımından laktasyondaki annelerle uğraşan sağlık personelinin bilinçlendirilmesi çok önemlidir. 
Kaynaklar
  1. Virdi VS, Goraya JS, Khadwal A. Rusty-pipe syndrome. Indian Pediatr 2001;38:931–2. [PubMed

  2. Thota U, Machiraju VM, Jampana VR. Rusty pipe syndrome: a case report. Health (Irvine Calif) 2013;5:157–8. [CrossRef

  3. Gioffre Florio M, Manganaro T, Pollicino A, Scarfo P, Micali B. Surgical approach to nipple discharge: a ten-year experience. J Surg Oncol 1999;71:235–8. [PubMed] [CrossRef

  4. Vargas HI, Vargas MP, Eldrageely K, Gonzalez KD, Khalkhali I. Outcomes of clinical and surgical assessment of women with pathological nipple discharge. Am Surg 2006;72: 124–8. [PubMed

  5. Murad TM, Contesso G, Mouriesse H. Nipple discharge from the breast. Ann Surg 1982;195:259–64. [PubMed] [CrossRef
Dosya / Açıklama
Şekil 1.
Saklama poşetinde kanlı akıntı içeren anne sütü.