Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Trombofili nedeniyle tekrarlayan gebelik kaybı yaşayanlarda gebelik öncesi düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının oksidatif stres parametreleri ile klinik veriler üzerine etkileri

Yusuf Dal, Mustafa Nazıroğlu, Mehmet Okan Özkaya, Bilal Çiğ

Künye

Trombofili nedeniyle tekrarlayan gebelik kaybı yaşayanlarda gebelik öncesi düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının oksidatif stres parametreleri ile klinik veriler üzerine etkileri. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S5 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Yusuf Dal1,
Mustafa Nazıroğlu2,
Mehmet Okan Özkaya1,
Bilal Çiğ2

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta
  2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Isparta
Yazışma Adresi

Yusuf Dal, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) gebeliğin 20. haftasından önce yada 500 gramın altında fetal ağırlıkla birlikte üç veya daha fazla ardışık gebelik kaybı olarak tanımlanır ve üreme çağındaki kadınların %1'inde görülür. Etyolojide birçok faktör bulunmakla beraber, etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Oksidatif stresin TGK etiyolojisinde rol oynayabileceğine dair bildirimler vardır. Oksidatif stres plasental apoptozisin direk uyarıcısıdır, bu sebepten dolayı plasental fonksiyonu korumak için antioksidan tedavi verilmelidir (Chappell, 2002). Heparin, plasental apoptozis ile ilişikli oksidasyon-redüksiyon sinyal yolağını düzenleyerek trofoblastik biyolojiye etki eder. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı oksidatif stresin rolünü değerlendirmek ve trombofili için en çok artan oksidatif stres parametrelerini belirlemektir.
Yöntem
Çalışmamıza trombofili öyküsü klinik ve laboratuar olarak kanıtlanmış ve en az 2 düşük öyküsü olan hastalar dahil edilmiştir. Çalışmada 6 kontrol, 6 heparin öncesi trombofili hastası (hasta grubu), 6 heparin sonrası (tedavi grubu) trombofili hasta grubu olmak üzere üç gruptan venöz kan antikoagülan içeren tüplere alınmış olup plazma ve trombositler izole edilmiştir.
Bulgular
Kontrol grubuna kıyasla hasta grubunda plazma ve trombosit lipit peroksidasyon (MDA) düzeyleri artarken, tedavi grubunda azaldığı gözlemlendi. Yine kontrol grubuna kıyasla, hasta grubunda trombosit glutatyon peroksidaz aktivitesi (GSH-Px), vitamin A ve vitamin E düzeyleri azaldığı gözlenmiştir. Hasta grubuna kıyasla, tedavi grubunda GSH-Px aktivitesi artmıştır. Gruplar arası trombosit indirgenmiş glutatyon düzeyleri bakımından farklılık olmadığı gözlenmiştir. Klinik olarak ele alındığında tedavi grubunda abortus sayısında azalma olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç
Literatürde ilk defa, trombofili nedeniyle tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan hastalarda gebelik öncesi düşük molekül ağırlıklı heparin uygulanmasının GSH-Px enzim aktivitesini destekleyerek oksidatif stresi önlediği gözlemlendi.
Anahtar Kelimeler