Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Editöre Mektup: Ekstraperitoneal sezaryen ve transperitoneal sezaryen doğum: Ekstraperitoneal teknik ameliyat süresini kısaltır mı?

Fatma Başak Sargın

Künye

Editöre Mektup: Ekstraperitoneal sezaryen ve transperitoneal sezaryen doğum: Ekstraperitoneal teknik ameliyat süresini kısaltır mı?. Perinatoloji Dergisi 2020;28(2):145 DOI: 10.2399/prn.20.0282002

Yazar Bilgileri

Fatma Başak Sargın

  1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Yazışma Adresi

Fatma Başak Sargın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 26 Nisan 2020

Kabul Edilme Tarihi: 03 Mayıs 2020

Erken Baskı Tarihi: 03 Mayıs 2020

Çıkar Çakışması

Çıkar Çakışması: Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

-
Anahtar Kelimeler

Sayın Editör,

Yeşilbaş ve Erener tarafından bir süre önce derginizde yayınlanmış bir makale ilgimizi çekti.[1] Yazarları, sık uygulanmayan bir teknikle yapmış olduğu 34 kişilik vaka serisi ve kontrol grubu ile karşılaştırmasını içeren çalışması nedeniyle tebrik etmek isterim. Biz de bu tekniğin seçilmiş hastalar üzerinde uygulanmasının; daha önce  Tappauf ve ark.’nın yaptıkları randomize kontrollü çalışmada da gösterdikleri gibi analjezik ihtiyacı başta olmak üzere, postoperatif sonuçlara katkısı olabileceği görüşündeyiz.[2] Ancak, sonuçların başka bir merkezde uygulandığında Yeşilbaş ve ark.’nın[1] belirttiği kadar olumlu olacağı konusunda endişelerimiz var. Teknik, belirtildiği gibi az uygulanmakta ve klinik deneyim gerektirmektedir. Yayında operatörün bu konudaki deneyiminin ne kadar olduğu belirtilmemiş.
Ayrıca, yayınlanan makaleyle ilgili merak ettiğimiz birkaç nokta var; ekstraperitoneal sezaryen kararı neye göre verildi, hasta tercihine mi bırakıldı, eğer hasta tercihine bırakıldıysa; hastalar nasıl bilgilendirildi? Diğer merak ettiğimiz nokta; belirtilen çalışma tarihine bakılacak olursa, bir yıllık zaman diliminde, belirtilen merkezde kriterleri karşılayan sezaryen sayısının daha fazla olduğunu düşünmekteyiz. Kontrol grubu hasta seçiminde kimlerin çalışmaya dahil edildiğini anlayamadık. Yönteme gelecek olursak; uterusa giriş yeri net olarak açıklanmamış, peritonsuz alanın nasıl belirlendiğinin daha net belirtilmesi bizim ve diğer araştırmacıların çalışmalarına yol gösterici olacaktır. Bizim klinik deneyimimize dayanarak; istenmeyen periton perforasyonu asıl teknik sorunu oluşturmaktadır. 105 kişiye ekstraperitoneal sezaryen uygulanan bir başka çalışmaya bakacak olursak 6 kişide periton perforasyonu oluşmuştur.[3] Son ve asıl önemli olan; sonuç kısmında sezaryen süresi ekstraperitoneal grupta anlamlı bir şekilde daha kısa bulunmuş. Bu avantajın neye dayandırıldığını anlayamadık. Bunun dışında cilt insizyonundan doğuma kadar olan sürede anlamlı bir değişiklik izlenmemiş. Eğer bebeğin doğumuna kadar olan sürede değişiklik izlenmiyorsa acil sezaryen ihtiyacı olan hastaların çalışmaya dahil edilmemesinin bir gerekçesi var mıdır?

Saygılarımla
Kaynaklar
  1. Yeşilbaş C, Erenel H. Extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a retrospective analysis. Perinatal Journal 2017;25:38–42. [CrossRef

  2. Tappauf C, Schest E, Reif P, Lang U, Tamussino K, Schoell W. Extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a prospective randomized comparison of surgical morbidity. Am J Obstet Gynecol 2013;209:338.e1–e8. [PubMed] [CrossRef

  3. Yapca OE, Topdagi YE, Al RA. Fetus delivery time in extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a randomized trial. J Matern Fetal Neonatal Med 2020;33:657–63. [PubMed] [CrossRef