Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Editöre Mektuba Yanıt: Ekstraperitoneal sezaryen ve transperitoneal sezaryen doğum: Ekstraperitoneal teknik ameliyat süresini kısaltır mı?

Cengiz Yeşilbaş, Hakan Erenel

Künye

Editöre Mektuba Yanıt: Ekstraperitoneal sezaryen ve transperitoneal sezaryen doğum: Ekstraperitoneal teknik ameliyat süresini kısaltır mı?. Perinatoloji Dergisi 2020;28(2):146–147 DOI: 10.2399/prn.20.0282003

Yazar Bilgileri

Cengiz Yeşilbaş1,
Hakan Erenel2

  1. Batman Özel Zilan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Batman
  2. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Yazışma Adresi

Cengiz Yeşilbaş, Batman Özel Zilan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Batman,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 05 Mayıs 2020

Kabul Edilme Tarihi: 10 Mayıs 2020

Erken Baskı Tarihi: 10 Mayıs 2020

Çıkar Çakışması

Çıkar Çakışması: Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sayın Editör,

Editöre Mektup yazarı Dr. Sargın’a ekstraperitoneal sezaryen ile ilgili yazımıza gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz.[1] Konunun ve ilgili sezaryen işleminin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki hususları açıklamak gereği doğmuştur.
Bahsedilen yayındaki deneyimleri operatör, ilk olarak ihtisas aldığı kurumda, daha sonra ise kendi çalıştığı kurumlarda elde etmiştir. Bu yayın öncesinde 20 vakalık bir deneyimi vardır. Bu 20 vakadan bir tanesinde periton perforasyonu olmuştur.
Hangi tekniğin uygulanacağı kararı hastaya bırakılmıştır. Hastaya bilgilendirme batın ön duvarı anatomisi, peritonun ne olduğu, batın boşluğuna girilmemesinin intraoperatif bulantı-kusma, postoperatif ağrı konusundaki muhtemel avantajları anlatılarak yapılmıştır.[2] Belirtilen merkezde sezaryen sayısı daha fazla olmakla birlikte bunların çoğu kayıtları tam olarak tutulmuş vakalar olmamıştır.
Çalışmaya sezaryen ile doğum endikasyonu olan sefalopelvik disproporsiyon, makat prezentasyonu ve geçirilmiş sezaryen öyküsü olan olgular dahil edilmiştir. Sezaryen dışında batın cerrahisi, çoğul gebelik, 34 hafta öncesi preterm doğum, plasenta previa, acil sezaryen gereksinimi, transvers duruş, makrozomik fetüs, plasenta yapışma anomalisi şüphesi ve vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan olgular dahil edilmemiştir. Kontrol grubu için de aynı kriterler kullanılmıştır. Teknik olarak rektus kası ve parietal periton arası diseke edildikten sonra kasın altından mesaneye ulaşılır. Mesane künt diseksiyon ile laterale doğru ekarte edilir ve veziko-uterin alana girilir sonrasında alt segment transvers insizyon ile uterusa girilir. Tappauf ve ark. tarafından yayınlanan makaledeki teknik kullanılmıştır.[2] Çalışmamızdaki cerrahi süresinin ekstraperitoneal grupta daha kısa olması mevcut literatür ile uyumludur.[2–4] Cerrahi süresinin ekstraperitoneal sezaryen grubunda daha kısa olmasının muhtemelen batın içi temizlik yapılmaması, spinal anesteziye bağlı bağırsakların cerrahi alanı engellememesi, visseral ve parietal peritonun kapatılmaması gibi nedenlere bağlı olabileceği kanısındayız. Acil sezaryen olan olguların dahil edilmemesinin sebebi acil olgulara teknik ile ilgili bilgilendirme için uygun koşulların sağlanamaması olmuştur.
Editöre mektubun çalışmamıza ayrıntılı açıklama getirme şansı vermiş olmasından dolayı yazarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Kaynaklar
  1. Sargın FB. Letter to the Editor: Extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a retrospective analysis. Perinatal Journal 2020;28:145. [CrossRef

  2. Tappauf C, Schest E, Reif P, Lang U, Tamussino K, Schoell W. Extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a prospective randomized comparison of surgical morbidity. Am J Obstet Gynecol 2013;209:338.e1–e8. [PubMed] [CrossRef

  3. Yapca OE, Topdagi YE, Al RA. Fetus delivery time in extraperitoneal versus transperitoneal cesarean section: a randomized trial. J Matern Fetal Neonatal Med 2020;33:657–63. [PubMed] [CrossRef

  4. Hanson HB. Current use of the extraperitoneal cesarean section: a decade of experience. Am J Obstet Gynecol 1984;149:31–4. [PubMed] [CrossRef